Tutkimushankkeita

Lisää tietoa henkilökunnan tutkimustoiminnasta löytyy CRIS –tietokannasta, josta löytyvät henkilökunnan vireillä olevat hankkeet, asiantuntijatehtävät sekä julkaisut.

Research group on the Theory of Legal Interpretation

Members: Professor Seppo Sajama, professor Katja Lindroos, senior lecturer Maija Aalto-Heinilä, lecturer Niko Soininen

The research group on the theory of legal interpretation is an informal and interdisciplinary network of UEF scholars. Despite our differing backgrounds (philosophy, commercial law, environmental law) we share an interest in questions concerning the theory of legal interpretation, such as: What is the nature of interpretation in the first place? What is it that we interpret when we interpret legal norms? What kinds of canons of interpretation are there? What special difficulties arise in the interpretation of contracts, constitutions, or EU law? The group has organized seminars and workshops and is currently preparing a book manuscript about the canons of legal interpretation.

Professorit, perustuslaki ja Twitter: eduskunnan perustuslakivaliokunnan asiantuntijamenettely oikeuden, talouden ja viestinnän näkökulmista

Tutkimusryhmä: tutkijatohtori (HY) jayliopistonlehtori (UEF) Maija Dahlberg,  tohtorikoulutettava Timo Harjuniemi (HY),  professori Päivi Leino-Sandberg (HY), professori Anu Kantola (HY), professori Heikki Pihlajamäki (HY), työelämäprofessori Vesa Vihriälä (Helsinki Graduate School of Economics)

Tutkimus on Helsingin yliopiston Erik Castrén -instituutin, valtiotieteellisen tiedekunnan ja Helsinki Graduate School of Economicsin sekä Itä-Suomen yliopiston oikeustieteiden laitoksen yhteishanke. Tutkimushanke on käynnistynyt perustuslakivaliokunnan sihteereiden ja jäsenten sekä sen kuultavana toimivien perustuslakiasiantuntijoiden haastatteluilla syksyllä 2019. Hankkeen ensimmäiset tutkimusjulkaisut ovat odotettavissa vuonna 2021.