Oikeustieteiden yleiset tentit

Tentteihin ilmoittaudutaan sähköisesti WebOodissa viimeistään kymmenen päivää ennen tenttiä. Lähtökohtaisesti myöhästyneitä tentti-ilmoittautumisia ei oteta vastaan. Myöhästyneiden ja puutteellisin tiedoin tehtyjen ilmoittautumisten hyväksymisestä päättää kuulustelija. Etätentteihin myöhästyneitä ilmoittautumisia ei oteta lainkaan vastaan. Lisätieto-kentässä ilmoitetaan mm. tehdyt osasuoritukset (luennot, esseet, oppimispäiväkirjapisteet) sekä syventävän jakson tentaattori.

  • Maanantaisin olevat tentit järjestetään klo 16–20.
  • Perjantaisin tentit järjestetään klo 8-12.
  • Oikeustieteiden tentit järjestetään sekä Joensuun että Kuopion kampuksella. Joensuussa tentit järjestetään salissa C1 ja Kuopiossa salissa SN100. Tenttipaikka käy ilmi WebOodista. Tentti-ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa, tekeekö tentin 1) Joensuun kampuksella, 2) Kuopion kampuksella vai 3) etätenttinä (ilmoitettava myös tarkat etätenttipaikan yhteystiedot, erityisesti valvojan sähköpostiosoite).

Tenttikysymysten jakaminen aloitetaan tasalta.  Kysymyspaperit yleisissä tenteissä jaetaan siten, että tentinvalvojat jakavat kysymykset opintokohteittain (tenteittäin). On siis tärkeää on opetella muistamaan ulkoa tentittävän OPINTOKOHTEEN NIMI ja muistaa se myös tenttitilaisuudessa. Toinen valvoja voi lukea esimerkiksi opintokohteet A-K ja toinen opintokohteet L-Y. Tenttikysymykset jaetaan konseptiarkkien välissä. Kysymyksiä ei saa vilkuilla ennen kuin valvoja antaa siihen luvan (=tentti alkaa). Jos tentit useamman kuin yhden opintokohteen, jää ensimmäisen opintokohteen kysymykset saatuasi odottamaan toisen opintokohteen kysymysten jakamista.

Tentin aikana matkapuhelinten tulee olla suljettuna. Laukut jätetään penkkirivin päätyyn. Saliin mennään istumaan järjestyksessä, jokaiseen riviin, joka toiselle penkille. Salissa ei saa keskustella eikä kysymyksiä saa katsoa ennen kuin valvoja antaa luvan. Tentissä saa olla mukana ainoastaan kirjoitusvälineet. Finanssioikeuden tentissä saa olla myös laskin.

Tentistä saa poistua aikaisintaan 30 minuuttia kuulusteluajan alkamisen jälkeen. Kuulusteluajan katsotaan alkavan aina tasatunnilta. Jokaisen henkilöllisyys tarkastetaan tenttivastausten palauttamisen yhteydessä. Kuulustelussa jaetut kysymykset on aina palautettava vastauspaperin mukana.