Tarja Koskela

Tarja Koskela (OTT) on rikos- ja prosessioikeuden yliopistonlehtori ja post doc -tutkija. Hän opettaa rikosten seuraamuksia ja kriminologisen tutkimuksen menetelmiä. Sen lisäksi hän opettaa eläinoikeutta (Animal Law) Itä-Suomen yliopistossa, Helsingin yliopistossa ja Poliisiammattikorkeakoulussa.

Koskelan väitöskirja ”Optimaalinen eläinsuojelu rikosprosessissa ja julkihallinnossa” on kriminaalipoliittisesti orientoitunut lainopillinen tutkimus. Tutkimus keskittyi pääosin siihen, onko rikosprosessissa saavutettavissa eläinsuojelulain tarkoitus ja eläinsuojelulaissa säädetyt tavoitteet. Koskela on kiinnostunut laaja-alaisesti eläinten hyvinvointiin liittyvistä juridisista kysymyksistä, myös eläinten kaltoinkohtelun taustalla olevista ihmisten hyvinvointiin liittyvistä kysymyksistä.

Koskela toimii Yhteiskunnallisen ja kulttuurisen eläintutkimuksen seuran hallitukseen jäsenenä ja kv-sihteerinä, Eläinoikeusjuristit ry:n hallituksen jäsenenä, Global Journal of Animal Law -julkaisun hallituksen jäsenenä ja Trofeeton EU-työryhmän jäsenenä. Lisäksi hän kuuluu kansainvälisiin järjestöihin: Educational Group for Animal Law Studies (EGALS) ja Global Animal Law Projects (GAL).

Julkaisuja

Optimaalinen eläinsuojelu rikosprosessissa ja julkishallinnossa. Dissertations in Social Sciences and Business Studies. University of Eastern Finland 2017.

Eläintenpitokieltorekisteri valvonnan välineenä – toteutuuko eläintenpitokieltorekisterilain tarkoitus ja tavoitteet? Edilex 2015/40

Asiantuntijat eläinsuojelurikosasioissa – Onko niitä? Edilex 2015/23

Eläinsuojelutarkastus ja eläinsuojelurikoksesta ilmoittaminen – kansalaisaktiivisuutta vai viranomaisvalvontaa? Edilex 2013/22

Onko eläimellä väliä? Eläinsuojelurikosten empiirinen tutkimus. Edilex 2012/3

Eläinsuojelurikosten tuomioita selvitettiin. Haaste -lehti 2/2012

Jalostus. Teoksessa Mai Kivelä, Veikka Lahtinen & Laura Uotila (toim.): Uusi eläinlaki. Into Kustannus 2017 (julkaisuajankohta 4/2017). Kirja luovutetaan jokaiselle kansanedustajalle.

Valvonta. Teoksessa Mai Kivelä, Veikka Lahtinen & Laura Uotila (toim.): Uusi eläinlaki. Into Kustannus 2017 (julkaisuajankohta 4/2017). Kirja luovutetaan jokaiselle kansanedustajalle.

Tutkittua tietoa eläinsuojelurikostuomioista. Eläinten ystävä, Suomen eläinsuojeluyhdistysten liiton jäsenlehti 4/2012.