Suvianna Hakalehto

OTT, professori Suvianna Hakalehto tutkii lapsioikeutta, koulutusoikeutta ja vahingonkorvausoikeutta. Suvianna on kiinnostunut perus- ja ihmisoikeuksista sekä kansalaisten oikeusturvasta, mikä näkyy hänen tutkimusotteessaan.

Modernissa lapsioikeudessa lasta tarkastellaan itsenäisenä oikeuksienhaltijana eri toimintaympäristöissä ja yhteyksissä. Lapsen oikeudellista asemaa käsitellään esimerkiksi perheessä, koulussa, lastensuojelussa, terveydenhuollossa, kuluttajana, vahingonaiheuttajana ja vahingonkärsijänä. Suvianna on kiinnostunut YK:n lapsen oikeuksien sopimuksesta ja sen täytäntöönpanosta suomalaisessa lainsäädännössä, lainkäytössä ja julkishallinnossa.

Samoin kuin lapsioikeus myös koulutusoikeus on suomalaisen oikeustieteen kentässä varsin tuore oikeudellinen alue. Suvianna on erityisen kiinnostunut oppilaan oikeudellisesta asemasta perusopetuksessa ja toisen asteen koulutuksessa.

Vahingonkorvausoikeus on Suviannalle rakas oikeudenala, sillä hänen väitöskirjansa käsitteli julkisen vallan käyttäjän vahingonkorvausvastuuta. Suviannan tutkimusteemoihin kuuluu valtion ja kuntien vahingonkorvausvastuu perus- ja ihmisoikeusloukkauksista.

Suvianna vastaa Itä-Suomen yliopistossa vahingonkorvaus- ja vakuutusoikeuden, koulutusoikeuden ja lapsen oikeudet –kurssin opetuksesta. Lisäksi hän opettaa lapsioikeuden osuuden perheoikeuden kurssilla. Suviannan graduryhmään voivat tulla näistä teemoista kiinnostuneet opiskelijat.

Curriculum Vitae