Professorit

Harro van Asselt
Ilmasto-oikeuden ja -politiikan professori, PhD
050 349 6934
harro.vanasselt@uef.fi
Antti Belinskij
Ympäristöoikeuden, erityisesti vesioikeus, professori, OTT
046 920 9189 tai 040 762 8333
antti.belinskij@uef.fi
Suvianna Hakalehto
Oikeustieteen, erityisesti lapsioikeus ja koulutusoikeus, professori, OTT
050 576 5813 tai 040 094 7228
suvianna.hakalehto@uef.fi
Harri Kalimo
Oikeustieteen, erityisesti kiertotalousoikeus, professori, OTT
050 442 3430
harri.kalimo@uef.fi
Anssi Keinänen
Lainsäädäntötutkimuksen professori, YTM, KTT, HTT, Laitoksen varajohtaja
050 442 2582
anssi.keinanen@uef.fi
Antti Kolehmainen
Perhe- ja jäämistöoikeuden professori, OTT
050 442 2663
antti.kolehmainen@uef.fi
Erkki Kontkanen
Yritysoikeuden professori, erityisesti finanssioikeus, OTT
029 445 5141
erkki.kontkanen@uef.fi
Emilia Korkea-aho
Eurooppaoikeuden ja lainsäädäntötutkimuksen apulaisprofessori, OTT
050 571 9980
emilia.korkea-aho@uef.fi
Toomas Kotkas
Yleisen oikeustieteen ja sosiaalioikeuden professori, OTT, (työstä vapaa vuonna 2019)
050 355 2632
toomas.kotkas@uef.fi
Kati Kulovesi
Kansainvälisen oikeuden professori, OTM, LL.M, PhD
050 439 2173
kati.kulovesi@uef.fi
Päivi Leino-Sandberg
Kansainvälisen oikeuden ja eurooppaoikeuden professori, OTT, LL.M., VTM (oa.)
050 576 1575
paivi.leino-sandberg@uef.fi
Katja Lindroos (Weckström)
Kauppaoikeuden professori, OTT
050 529 3839
katja.lindroos@uef.fi
Toni Malminen
Professor of Practice, asianajaja, OTT
toni.malminen@uef.fi
Matti Niemi
Varallisuusoikeuden professori, OTT
046 920 9571
matti.niemi@uef.fi
Eeva Nykänen
Hyvinvointioikeuden ja lainsäädäntötutkimuksen professori, OTT
050 470 7039
eeva.nykanen@uef.fi
Jussi Pajuoja
Tutkimusjohtaja, lainvalmistelu ja laillisuusvalvonta, OTT
040 6759452
Mirjami Paso
Professor of Practice, hovioikeudenneuvos, OTT
mirjami.paso@uef.fi
Ismo Pölönen
Ympäristöoikeuden, erityisesti biotalous- ja luonnonvaraoikeus, professori, HTT
040 594 6024
ismo.polonen@uef.fi
Niko Soininen
Ympäristöoikeus, erityisesti vesioikeus, professori, OTT
050 437 6342
niko.soininen@uef.fi
Kim Talus
Eurooppalaisen talous- ja energiaoikeuden professori, OTT
050 442 3315
kim.talus@uef.fi
Virve Toivonen
Hyvinvointioikeuden ja lainsäädäntötutkimuksen ma. professori, OTT, VT
Matti Tolvanen
Rikos- ja prosessioikeuden professori, OTT
050 550 8092
matti.tolvanen@uef.fi
Matti Turtiainen
Laitoksen johtaja, tutkimusjohtaja, arvopaperimarkkinaoikeus, KTT
050 5277 015
matti.turtiainen@uef.fi
Asko Uoti
Oikeustieteen professori, HTT
050 478 0666
asko.uoti@uef.fi
Tomi Voutilainen
Julkisoikeuden professori (erityisesti sähköinen hallinto ja informaatio-oikeus), HTT
040 595 6801
tomi.voutilainen@uef.fi
Marjo Ylhäinen
Työoikeuden apulaisprofessori, OTT
050 324 7589
marjo.ylhainen@uef.fi
Tapio Määttä
Ympäristöoikeuden professori, OTT, akateeminen rehtori (2020-2024)
050 575 1589
tapio.maatta@uef.fi
Tarmo Miettinen
Professori emeritus (hallinto-oikeus), HTT
tarmo.miettinen@uef.fi
Teuvo Pohjolainen
Professori emeritus (julkisoikeus), HTT
050 538 0750
teuvo.pohjolainen@uef.fi
Seppo Sajama
Professori emeritus (filosofia), FT
050 442 3466
seppo.sajama@uef.fi