Perhe- ja jäämistöoikeus

Perhe- ja jäämistöoikeus on siviilioikeuden osa-alue, jossa tutkitaan perhettä koskevia oikeusnormeja. Itä-Suomen yliopistossa perhe- ja jäämistöoikeus kytkeytyy vahvasti siiviilioikeuden oppiaineen yhteyteen. Perhe- ja jäämistöoikeuden tutkimuskohteena ovat muun muassa perheenjäsenten väliset oikeussuhteet sekä niistä määrääminen erilaisin oikeustoimin. Tällöin tutkitaan esimerkiksi aviovarallisuus- ja jäämistöoikeudellisia säännöksiä, jotka määrittävät aviopuolisoiden välisiä suhteita sekä kuolinpesän osakkaiden keskinäisiä suhteita henkilön kuoleman jälkeen. Lisäksi perheoikeudessa tarkastellaan avopuolisoiden sekä samaa sukupuolta olevien parisuhdekumppanien oikeudellisia suhteita. Holhousoikeudessa puolestaan tutkitaan lakimääräistä edustusta, vajaavaltaisuutta sekä holhousoikeudellista edustamista. Lapsioikeudessa mielenkiinnon kohteena ovat lapsen ja vanhemman väliseen oikeussuhteeseen liittyvät kysymykset, kuten lapsen elatus, huolto, asuminen, huoltajuus ja oikeus tavata vanhempaansa.

Opiskelija voi suuntautua opinnoissaan perhe- ja jäämistöoikeuteen. HTK/HTM-tutkinnoissa pääaineeksi valitaan tällöin siviilioikeus ja kurssivalinnoissa painotetaan perhe- ja jäämistöoikeuden opintoja. ON/OTM-tutkintoa suoritettaessa perhe- ja jäämistöoikeudessa voi suorittaa syventävät opinnot siviilioikeuden oppiaineen yhteydessä. Jatko-opinnoissa on myös mahdollista valita OTL- tai OTT-tutkinnon pääaineeksi joku perhe- ja jäämistöoikeuden osa-alueista.

Perhe- ja jäämistöoikeutta opettavat Itä-Suomen yliopistossa perhe- ja jäämistöoikeuden professori Antti Kolehmainen sekä lapsi ja koulutusoikeuden professori Suvianna Hakalehto. Antti Kolehmainen opettaa kaikkea muuta perhe- ja jäämistöoikeutta kuin lapsioikeutta. Lapsioikeutta opettaa professori Hakalehto.