Oppiaineet

Tällä sivulla oikeustieteiden laitoksen oppiaineet on eritelty OTM-tutkinnon sekä tohtoriopintojen erikoistumisvaihtoehtojen mukaisesti. Lisäksi filosofia lukeutuu omaksi oppiaineekseen. HTM-tutkinnon pääaineisiin voit tutustua täällä.

HTM-tutkinnon pääaineena oppiaineeseen sisältyy laajemmin myös muiden tällä sivulla lueteltujen oppiaineiden opintoja. Esimerkiksi HTM-tutkintossa pääaineena opiskeltava hallinto-oikeus sisältää myös sosiaalioikeuden oppiaineessa tarjolla olevat opintojaksot.