Tutkintorakenteet, opinto-oppaat ja tenttitaulukot

Tutkintorakennekaaviot

HTK/HTM

Tutkintorakennekaavio HTK ja HTM 1.8.2020 alkaen

Tutkintorakennekaavio HTK ja HTM 1.8.2019 alkaen
Tutkintorakennekaavio HTK ja HTM 1.8.2018 alkaen
Tutkintorakennekaavio HTK ja HTM 1.8.2016 alkaen
Tutkintorakennekaavio HTK ja HTM 1.8.2014 alkaen

ON/OTM

Tutkintorakennekaavio ON ja OTM 1.8.2020 alkaen

Tutkintorakennekaavio ON ja OTM 1.8.2019 alkaen
Tutkintorakennekaavio ON ja OTM 1.8.2018 alkaen
Tutkintorakennekaavio ON ja OTM 1.8.2017 alkaen
Tutkintorakennekaavio ON ja OTM 1.8.2016 alkaen
Tutkintorakennekaavio ON ja OTM 1.8.2014 alkaen

Opinto-opas ja tenttitaulukko 2020-2021

Opinto-opas 2020-2021 (Oikeustieteiden osuus)

Keskeiset muutokset oikeustieteiden opetussuunnitelmaan 2020-2021

Tenttitaulukko 2020-2021 (julk. myöhemmin)

Opintojaksokuvaukset ja opetusohjelma 2020-2021 ks. WebOodi
(Oppaittain > Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta > Oikeustieteiden laitos)

Opinto-opas ja tenttitaulukko 2019-2021

Opinto-opas 2019-2021 (Oikeustieteiden osuus)

Keskeiset muutokset oikeustieteiden opetussuunnitelmaan 2019-2020

Tenttitaulukko 2019-2020 (Päivitetty 18.9.19)
HUOM! Tenttitaulukkoon on tullut merkittäviä muutoksia kevätlukukauden 2020 osalta koronavirusepidemian vuoksi. Kevätlukukauden 2020 muuttuneen opetuksen näet tästä tiedostosta: Kevätlukukauden 2020 opetus (päivitetty 24.4.)

Vanhat opinto-oppaat

Lv. 2018-2019

Opinto-opas 2018-2021 (oikeustieteiden osuus)

Keskeiset muutokset oikeustieteiden opetussuunnitelmiin

Tenttitaulukko 2018-2019 (päivitetty 19.9.2018)

Lv. 2017-2018

Opinto-opas 2017-2018 (oikeustieteiden osuus)

Keskeiset muutokset oikeustieteiden opetussuunnitelmiin

Tenttitaulukko 2017-2018 (päivitetty 15.8.2017)

Lv. 2016-2017

Opinto-opas (oikeustieteiden osuus) HUOM! Opas on päivitetty 22.8.  Edellisestä versiosta puuttui HTK-tutkinnon rakenteesta yksityisoikeuden opinnoista opintojakso 5311605 Sopimusoikeus 5 op.
Keskeiset muutokset oikeustieteiden opetussuunnitelmiin
Muutokset ON-tutkinnon rakenteeseen

Tenttitaulukko 2016-2017 (päivitetty 7.9.)

Opintojaksokuvaukset ja opetusohjelma 2016-2017 ks. WebOodi
(Oppaittain > Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta > Oikeustieteiden laitos)

Lv. 2015-2016

Opinto-opas 2015-2016 (oikeustieteiden osuus)
Tenttitaulukko 2015-2016 (29.6.2015)
Tentaattorit 2015-2016

Lv. 2014-2015

Opinto-opas (oikeustieteiden osuus)
Tenttitaulukko 2014-2015 (27.6.2014)
Tentaattorit 2014-2015

Lv. 2013-2014

Opinto-opas (oikeustieteiden osuus)
Tenttitaulukko 2013-2014 (27.6.2013)
Tentaattorit 2013-2014

Lv. 2012-2013

Opinto-opas (oikeustieteiden osuus)
Tenttitaulukko 2012-2013 (päivitetty 2.8.2012)
Tentaattorit 2012-2013

Lv. 2011-2012

Opinto-opas 2011-2012 (oikeustieteiden osuus)
Tenttitaulukko 2011-2012
Tentaattorit 2011-2012

Opinto-oppaat ja tutkintorakenteet ennen 1.8.2011

Lukuvuosi 2010-2011
Lukuvuosi 2009-2010
Lukuvuosi 2008-2009
Lukuvuodet 2006-2008
Lukuvuosi 2005-2006
Lukuvuosi 2004-2005
Lukuvuosi 2003-2004
Julkisoikeus 2001-2003
Filosofia 2001-2003


Vanhat tutkintorakenteet ja pääaineet

Ohjeita ja kirjoitusoppaita

HUOM! Tarkista erityisesti kypsyysnäytteeseen, pro gradu -tutkielman tarkastettavaksi jättämiseen yms. liittyvät vaatimukset kuluvan lukuvuoden opinto-oppaasta.

Kokonaisuusmerkintöjen ja tutkintojen hakeminen

Kypsyysnäyte, tutkielma ja tutkinnon hakeminen

Muut ohjeet

Ohjeita oikeustieteiden kirjallisten töiden laadintaan

Toimintaohjeet opiskelijoille tuomioistuimiin lähetettävien aineistopyyntöjen tekemiseen

Academic Legal Writing Guide 2018-2019

 

Johdantovideo empiiriseen oikeustutkimukseen

International Client Counceling Competition (ICCC)

Oikeustieteiden opiskelijoiden kaukolainat

Oikeustieteiden oppiaineryhmä maksaa eräissä tilanteissa perustutkinto-opiskelijoiden kaukolainat Itä-Suomen yliopiston kirjastolle. Menettely asiassa on seuraava:

Opiskelija pyytää opintojakson vastuuopettajalta (esimerkiksi kandidaatintutkielman tai gradun ohjaajalta) yksilöityä lupaa kaukolainaan. Vastuuopettaja arvioi kirjan tarpeellisuuden opintojakson suorittamisessa. Jos opintojakson vastuuopettaja pitää kaukolainaa tarpeellisena kyseisen opintojakson suorittamiseksi, hän voi antaa luvan kaukolainaan. Opintojaksojen vastuuopettajat löytyvät WebOodista opintojaksokuvauksen yhteydestä.

Kaukolaina maksetaan vain, jos opiskelijalla on kaukolainaan kirjallinen lupa vastuuopettajalta. Kirjalliseksi luvaksi käy opettajan sähköposti. Kaukolainoja ei makseta takautuvasti, eli lupa pitää olla ennen tilauksen tekemistä.

Kaukolaina maksetaan vain, jos kyseistä kirjaa ei ole lainkaan saatavilla Itä-Suomen yliopiston kirjastossa tai kaupunginkirjastossa. Jos kaikki kirjat ovat Joensuussa lainassa, kaukolaina korvataan vain poikkeuksellisesti erityisestä syystä.