Oikeustieteiden opiskelussa noudatettavia periaatteita

Luennot

 • Luennoille ilmoittaudutaan WebOodissa. Mahdollisista opetusohjelmaan tulleista muutoksista ilmoitetaan vain luennoille ilmoittautuneille.
 • Luentoja ei tentitä erikseen, jos siitä ei ole opetussuunnitelmassa mainittu.
 • Luennoilla ei ole läsnäolopakkoa, jos siitä ei ole opetussuunnitelmassa mainittu.

Seminaarit

 • Oikeustieteissä järjestettäviin seminaareihin ilmoittaudutaan WebOodin kautta. Mahdollisista opetusohjelmaan tulleista muutoksista ilmoitetaan vain seminaareihin ilmoittautuneille.
 • Seminaarimuotoisia opintojaksoja ei voi suorittaa osallistumatta seminaaritapaamisiin
 • Englanninkielisten seminaarien kirjalliset työt laaditaan englanniksi.

Kuulustelut

 • Tentit pohjautuvat opetussuunnitelmassa ilmoitettuun oppimateriaaliin ja säädöksiin, jos muuta ei ole ilmoitettu. Säädökset muutoksineen on hallittava sellaisina kuin ne ovat kuulusteluhetkellä voimassa, jollei jonkin opintojakson osalta ole toisin ilmoitettu.
 • Kukin opintojakso suoritetaan yhdellä kertaa, jollei opetussuunnitelmassa ole toisin todettu.
 • Tentti-ilmoittautuminen on mahdollista vain WebOodin kautta.
 • Myöhästyneiden tentti-ilmoittautumisten hyväksymisestä päättää tentaattori. Etätentteihin ei vastaanoteta myöhästyneitä ilmoittautumisia.
 • Englanninkielisten opintojaksojen kuulustelussa voi vastata suomeksi tai englanniksi, jos muuta ei ohjeistettu.