Työikäisenä muistisairauteen sairastuneiden hanke: Dementia or MCI @ work in progress

In English

Monitieteinen projektimme tarkastelee vanhuus- ja työoikeuden, psykologian, toimintaterapian, sosiaalipolitiikan ja teknologian näkökulmasta, mitä tapahtuu, kun työelämässä oleva ihminen sairastuu varhaisvaiheen dementiaan tai lievään kognitiiviseen heikentymään (MCI). Tarkastelemme, miten sairastuneet kokevat tilanteessa, hallitsevat sitä ja miten heidän asemansa huomioidaan lainsäädännössä. Hankkeessa luodaan ohjeita, välineitä ja tekniikoita, jotka tukevat varhaisvaiheen muistisairaita ja lievästi kognitiivisesti heikentyneitä työntekijöitä, heidän työnantajiaan ja työyhteisöjä sekä koko yhteiskuntaa.

Kysymyksessä on kolmivuotinen tutkimushanke, joka käynnistyi tammikuussa 2018.

Tutkimushankkeessa:

  • Tarkastellaan, miten eri maiden lait ja määräykset vaikuttavat kognitiivisilta kyvyiltään heikentyvän yksilön mahdollisuuksiin tehdä mielekkäitä ja tarkoituksenmukaisia työtehtäviä tai siirtyä työstä eläkkeelle, ja miten eri toimijat soveltavat säännöksiä käytännössä.
  • Tarkastellaan tekniikan roolia ja yksilöiden ja teknologioiden välistä yhteensopivuutta; Testataan uusia ja mukautettuja ratkaisuja työn jatkuvuuden ja työstä eläkkeelle siirtymisen tukemiseksi sekä; tarkastellaan kognitiiviselta toimintakyvyltään heikentyvien ihmisten omaksumia oppimisen- ja ongelmanratkaisustrategioita, jotka auttavat heitä sopeutumaan ja selviytymään työelämässä.  
  • Luodaan uusi digitaalinen työkalu, joka tukee ymmärtämistä, kommunikaatiota sekä kognitiiviselta toimintakyvyltään heikentyvän työntekijän ja hänen työnantajansa välistä suunnittelua työn sopeuttamiseksi ja työssä jatkamiseksi.

Johtajat

Louise Nygård: hankkeen koordinaattori, Ruotsi, Karoliininen Instituutti (Cactus Research Group)
Anna Mäki-Petäjä-Leinonen: osakonsortion johtaja, Suomi, Itä-Suomen yliopisto
Arlene Astell: osakonsortion johtaja, Kanada, Toronto Rehab Institute
Jennifer Boger: osakonsortion johtaja, Kanada, Waterloon yliopisto, lab’s webpage: www.itwil.ca
Ann-Charlotte Nedlund: osakonsortion johtaja, Ruotsi, Linköpingin yliopisto

Tutkimusryhmän jäsenet

Suomessa: Itä-Suomen yliopisto: Mervi Issakainen, Katja Karjalainen, Marjo Ylhäinen. Ikäinstituutti: Sirkkaliisa Heimonen.

Ruotsissa: Karoliininen instituuttui: Charlotta Ryd, Lena Rosenberg, Ann-Louise Engvall, Birgit Heuchemer. Malmön yliopisto/Karoliininen instituutti: Anders Kottorp.

Kanadassa: Waterloon yliopisto: sheida Marashi, Karan Shastri. Ontario Shores: Parminder Flora.
 

Rahoittajat

Suomessa: Suomen Akatemia JPI MYBL –rahoitushaun (Joint Programming Initiatives: More Years Better Lives) puitteissa. Rahoitushaun teemana oli ikääntyminen ja paikka digitalisoituneessa maailmassa.

Julkaisuja ja esitelmiä
Publications and presentations

Issakainen Mervi, Karjalainen Katja, Heimonen Sirkkaliisa, Ylhäinen Marjo, Astell Arlene, Boger Jennifer, Nedlund Ann-Charlotte, Nygård Louise, Mäki-Petäjä-Leinonen Anna ja Rissanen Sari: Muistisairaana työelä­mässä – tutkimushanke sairastuneiden kokemuksista ja oi­keuksien toteutumisesta. (Memory impairment and working life - a research project on the experiences and legal rights of people with mild cognitive impairment or dementia). Ajankohtaista. Gerontologia 32:4 (2018), 288–291.

Mäki-Petäjä-Leinonen A., Ylhäinen M., Karjalainen K., Issakainen M, Heimonen S, Nygård L, Rosenberg L, Nedlund A-C, Kottorp A, Astell A. & Boger J. (2018, Apr). Dementia or Mild Cognitive Impairment @ work in Progress. Socio-Legal Studies Associations Conference (SLSA) at Bristol University, UK, poster.

Flora, P., Boger, J., Shastri, K., Astell, A., Marashi, S., Mäki Petäjä Leinonen A., Nedlund, A-C., Heimonen, S., Rosenberg, L., Ylhäinen, M., Karjalainen, K., Kottorp, A., Ryd, C., Issakainen, M., & Nygård, L. (2018, Oct). Exploring the Role of Technology at Work among People with Dementia or Mild Cognitive Impairment. AGE-WELL, Vancouver, BC, Canada, poster.

Shastri, K., J. Boger, P. Flora, A. Astell, A. Nedlund, K. Karjalainen, A. Mäki-Petäjä-Leinonen, and L. Nygård. (2018, Oct). Dementia and mild cognitive impairment at work. AGE-WELL, Vancouver, BC, Canada, presentation.

Nygård, L., Astell, A., Mäki Petäjä Leinonen A., Nedlund, A-C., Boger, J., & Flora, P.K., Heimonen, S., Issakainen, M., Karjalainen, K., Kottorp, A., Marashi, S., Rosenberg, L., Ryd, C., Shastri, K., Ylhäinen, M. (2018, Oct). Mild Cognitive Impairment @Work in Progress. Canadian Association on Gerontology, Vancouver, BC, Canada, poster.

Nygård, L., Astell, A., Mäki Petäjä Leinonen A., Nedlund, A-C., Boger, J., & Flora, P.K., Heimonen, S., Issakainen, M., Karjalainen, K., Kottorp, A., Marashi, S., Rosenberg, L., Ryd, C., Shastri, K., Ylhäinen, M. (2018, Oct). Mild Cognitive Impairment @ Work in Progress. Alzheimer Europe, Barcelona, Spain, poster.

Shastri, K., J. Boger, P. Flora, A. Astell, A. Nedlund, K. Karjalainen, A. Mäki-Petäjä-Leinonen, and L. Nygård. (2018, Nov). Mild Cognitive Impairment@Work: In Progress. Annual Human Factors IUW, Toronto, ON, Canada, presentation.

Karjalainen, K., Ylhäinen, M. The UNCRPD and Private Law: Concepts of Disability and Reasonable Accommodation.Fundamental Rights at Work. International Colloquium, Denmark, 26.11.2018 - 28.11.2018, presentation.

Shastri, K., Boger, P. Flora, A. Astell, A. Nedlund, K. Karjalainen, A. Mäki-Petäjä-Leinonen, and L. Nygård. (2019, January).Determining Needs for Technology for Supporting People Living with Early-Onset Dementia at Work through UX Design. TRI Research Day, Toronto, ON, Canada, poster.

Marashi, S., Boger, J., Astell, A. , Nedlund, A-C., Karjalainen, K., Nygård, L. (2019, January).
Mild Cognitive Impairment (MCI) @ Work- Digital Tool. TRI Research Day, Toronto, ON, Canada, poster.

Shastri, K., S. Marashi, J., Boger, P. Flora, A. Astell, A. Nedlund, K. Karjalainen, A. Mäki-Petäjä-Leinonen, and L. Nygård (2019, May). Understanding the needs for technology design for people living with early-onset dementia or mild cognitive impairment at work. Symposium on Aging Research, Waterloo, ON, Canada, presentation.

Karjalainen, K., Ylhäinen, M. Velvollisuudesta kohtuullisiin mukautuksiin. Hyvinvointioikeuden päivät ,Tampere, Finland, 16.05.2019 - 17.05.2019, presentation.

Shastri, K., S. Marashi, J. Boger, P. Flora, A. Astell, A. Nedlund, K. Karjalainen, A. Mäki-Petäjä-Leinonen, and L. Nygård, "Determining needs for technology for people with MCI/dementia at work: a human factors approach", Rehabilitation Engineering and Assistive Technology Society of North America (RESNA), Toronto, ON, Canada, June 24-28, 2019, poster.

Shastri, K., J. Boger, P. Flora, A. Astell, A. Nedlund, K. Karjalainen, A. Mäki-Petäjä-Leinonen, and L. Nygård, "A CTA-DCD Model to Determine Design Requirements for Technology to Support People with Mild Cognitive Impairment / Dementia at Work", Proceedings of the 41st Annual Meeting of the Cognitive Science Society, CogSci 2019, Montreal, QC, Canada, July 27-28, 2019, poster. 

Karjalainen, K. Finding similarities and differences in Finnish and British Columbian legal systems. The Blog post of Canadian Center of Elder Law. 6 August 2019. https://www.bcli.org/finding-similarities-and-differences-in-finnish-and-british-columbian-legal-systems.

Karjalainen, K., Ylhäinen, M. On the Obligation to Provide Reasonable Accommodation to an Employee with a Disability. The Society of Legal Scholars Annual Conference 2019. University of Central Lancashire 6.9.2019, presentation.

Mäki-Petäjä-Leinonen A., Ylhäinen M., Karjalainen K., Issakainen M, Heimonen S, Nygård L, Rosenberg L, Nedlund A-C, Kottorp A, Astell A. & Boger J. (2019, August). Dementia or Mild Cognitive Impairment @ work in Progress. Meaningful Relations in Aging and Dying conference at University of Helsinki, Finland, poster.