The Master's Degree Program Environment, Natural Resources and Climate Change in Environmental Policy and Law

The Master's Degree Program Environment, Natural Resources and Climate Change in Environmental Policy and Law on kansainvälinen maisteriohjelma, joka toimii Joensuun kampuksella yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunnassa. Ohjelma tarjoaa monitieteisiä ympäristöoikeuden ja ympäristöpolitiikan opintoja oikeustieteiden laitoksen hallinnoimana yhteistyössä historia- ja maantieteiden laitoksen kanssa. Ohjelmaan voi hakea vuosittain ja noin 20 uutta opiskelijaa aloittaa joka syksy.


Kansainvälinen ympäristöpolitiikan ja –oikeuden maisteriohjelma yhdistää opintoja luonnonvarojen ja ilmastonmuutoksen hallinnan sekä kansainvälisen ja EU-ympäristöoikeuden aloilta. Ohjelmassa on tarjolla kaksi pääainevaihtoehtoa: Ympäristö- ja ilmasto-oikeus (Environmental and Climate Change Law) sekä luonnonvarojen hallinta (Natural Resource Governance). Opiskelu maisteriohjelmassa tapahtuu kokonaan englanniksi. Maisteriohjelman suoritettuaan, ympäristö- ja ilmasto-oikeutta pääaineenaan opiskelleet valmistuvat kansainvälisen ja vertailevan oikeustieteen maistereiksi (Master of International and Comparative Law MICL) kun taas luonnonvarojen hallintaa ja ympäristöpolitiikkaa pääaineenaan opiskelleet valmistuvat yhteiskuntatieteiden maistereiksi (YTM, MSocSc). ON-tutkinnon suorittaneet voivat suorittaa OTM-tutkintonsa kv-maisteriohjelmassa.


Koulutus on suunniteltu ensisijaisesti yhteiskuntatieteellisen tai oikeustieteellisen alan opiskelijoille, sekä ympäristö- tai luonnontieteiden alan opiskelijoille tai ympäristöalan insinööritutkinnon suorittaneille.


Ohjelman tarkoituksena on kouluttaa opiskelijat globaaleille työmarkkinoille. Koulutuksen tarjoamat akateemiset valmiudet antavat pätevyyden laaja-alaisesti erilaisiin asiantuntijatehtäviin ympäristön hallinnan alalla, aina julkishallinnosta kansalaisjärjestöihin, niin kansainvälisellä kuin kansallisellakin tasolla. Valmistuneet voivat työskennellä esim. konsulttitehtävissä tai ympäristöjohtajina yrityksissä tai muissa vastaavissa tehtävissä yksityisellä sektorilla, erilaisissa ympäristöhallinnon virkamiestehtävissä kansallisella tai EU-tasolla tai kansainvälisissä ympäristödiplomatian tai –lainsäädännön tehtävissä. Ohjelma tarjoaa myös erinomaiset edellytykset jatko-opintoihin.

Hakuaika ohjelmaan alkaa 1.11.2017 ja päättyy 31.1.2018. 

Opinto-oikeuden vaihtaminen kansainväliseen maisteriohjelmaan

Itä-Suomen yliopistossa, oikeustieteiden laitoksella HTK- tai OTN-tutkinnon suorittaneet opiskelijat, joilla on opinto-oikeus HTM- tai OTM-tutkintoon tähtääviin opintoihin voivat vaihtaa opiskeluoikeutensa suoraan kansainväliseen Environmental Policy and Law-maisteriohjelmaan.  Myös historia- ja maantieteiden laitoksella opiskelevat YTK (tai HTK)-tutkinnon ympäristöpolitiikasta (ja -oikeudesta) suorittaneet sekä ympäristöpolitiikkaa pääaineenaan opiskelevat YTM (tai HTM)-opiskelijat voivat hakea opinto-oikeuden muutosta kansainväliseen maisteriohjelmaan.

Opinto-oikeuden vaihtoa haetaan vapaamuotoisella hakemuksella, joka on osoitettu tiedekunann dekaanille. Opinto-oikeuden muutos voi vaatia täydentäviä opintoja. Tarkemmat ohjeet löytyvät täältä: About the Degree

Muiden Itä-Suomen yliopistossa tutkintonsa suorittaneiden tulee hakea ohjelmaan normaalin hakumenettelyn kautta.

 

Lisätietoja:

Tuomas Palosaari
tuomas.palosaari@uef.fi
Room 1173, Aurora II building, 1st floor (Karelian Institute)

Bradlie Martz-Sigala
bradlie.martz-sigala@uef.fi