Lisensiaatintutkimukset

Filosofia
Eurooppaoikeus
Finanssioikeus (31.7.2005 saakka Vero-oikeus)
Hallinto-oikeus
Lainsäädäntötutkimus
Rikos- ja prosessioikeus
Valtiosääntöoikeus
Ympäristöoikeus


Filosofia

Opiskelija Aihe Tarkastajat Hyv.pvm
Matias Murole Metafysiikan geneologia. Nietzschen perspektivismin määrittelyehdotus. Petter Korkman
Jussi Kotkavirta
02.12.2002
Immo Turunen Ihmisen ja eläimen liikkeen selittäminen Aristoteleen filosofiassa Petter Korkman
Rauno Huttunen
 


Eurooppaoikeus

Opiskelija Aihe Tarkastajat Hyv.pvm
Ari Sormunen Vastavuoroinen tunnustaminen EU:n sisämarkkinoiden tavarakaupassa - uusi vaihe ja suhde uuden lähestymistavan tuotesääntelyyn Olli Wikberg
Tuomas Mylly
17.12.2012


Finanssioikeus (31.7.2005 saakka Vero-oikeus)

Opiskelija Aihe Tarkastajat Hyv.pvm
Pekka Mehtonen Liiketoimintasiirto tuloverotuksessa. Liiketoimintasiirrosta yritysrakenteen muokkaamisen välineenä erityisesti
tuloverotuksen kannalta.
Raimo Immonen
Kalle Määttä
29.06.2000
Jari Kosonen Verosuunnittelun mahdollisuudet sukupolvien välisissä omaisuuden luovutuksissa Timo Räbinä
Esko Linnakangas
12.6.2007
Arja Aittoniemi Kiinteistöhallintapalveluiden oman käytön arvonlisäverotus EU-oikeuden, yhdenvertaisen kohtelun ja kilpailuneutraalisuuden näkökulmasta Leila Juanto
Esko Linnakangas
20.10.2014
Mariia Suominen Rajoitetusti verovelvollisten esiintyvien taiteilijoiden ja urheilijoiden verotus Esko Linnakangas
Joakim Frände
20.10.2014


Hallinto-oikeus

Opiskelija Aihe Tarkastajat Hyv.pvm
Tarmo Miettinen Yliopisto-opettajan palvelussuhteen sääntely. Kaarlo Tuori
Teuvo Pohjolainen
03.12.1996
Aimo Hurskainen ...olla asukkaana kunnassa... Heikki Kulla
Aimo Ryynänen
08.04.1999
Tomi Voutilainen Hyvä sähköinen hallinto Jukka Kultalahti
Jorma Kuopus
8.11.2005
Matti Muukkonen Ylioppilaskunta oikeusjärjestyksessä. Yhteisö viranomaisen ja yhdistyksen välimaastossa. Arvo Myllymäki
Outi Suviranta
12.6.2007
Miia Laukkanen Korkeakouluopiskelijan oikeusturva opintosuorituksia käsiteltäessä Raija Huhtanen
Teuvo Pohjolainen
31.10.2007
Atte Korte Hallinnon sisäinen ohjaus ja valvonta kunnassa. Otto-oikeus ohjauksen ja valvonnan keinona Teuvo Pohjolainen
Asko Uoti
9.5.2011

LAINSÄÄDÄNTÖTUTKIMUS

Opiskelija Aihe Tarkastajat Hyv.pvm
Laura Paasonen Empiirinen oikeustutkimus yksityisen turvallisuusalan ammatillisesta koulutuksesta Hannu Kiehelä 16.12.2013

Rikos- JA prosessioikeus

Opiskelija Aihe Tarkastajat Hyv.pvm
Jyri Paasonen Yksityisen turvallisuusalan sääntelyn nykytila ja kehittämistarpeet Hannu Kiehelä 11.6.2012


Valtiosääntöoikeus

Opiskelija Aihe Tarkastajat Hyv.pvm
Virpi Anttonen Armahduksen rajapinnassa. Tasavallan presidentin aramahdusvalta oikeushistoriallisessa ja valtiosääntöoikeudellisessa kontekstissa, erityisesti vuosina 1960-1990. Heikki Pihlajamäki
Toomas Kotkas
10.6.2008


Ympäristöoikeus

Opiskelija Aihe Tarkastajat Hyv.pvm
Kirmo Saastamoinen Kuntalainen ja jätehuolto. Kunnan oikeudellisista keinoista
vaikuttaa yhdyskuntajätteen määrään.
Ari Ekroos
Kalle Määttä
26.10.1999
Leila Suvantola Valitusoikeus Natura 2000 -verkoston suojelun valvontakeinona. Pekka Vihervuori
Eija Siitari-Vanne
02.12.2002
Tuula Kolari Promoting Compliance with International Environmental Agreements - An Interdisciplinary Approach Tuomas Kuokkanen
Timo Koivurova
04.02.2003
Juhani Mähönen Laillisuusperiaate ehdollisen saannon lainhuudatuksessa Jarno Tepora
Matti I. Niemi
22.3.2004
Juhani Mali Yhteiskiinnityksestä uuden maakaaren mukaan Jarno Tepora
Matti I. Niemi
22.3.2004
Ismo Pölönen Ympäristövaikutusten arviointimenettely ympäristöoikeudellisena instrumenttina Pekka Vihervuori
Mikael Hilden
14.6.2004
Lotta Viikari Of Space and Time. Approaches to the regulation of Space Activities from an Environmental Point of View. Tuomas Kuokkanen
Tapio Puurunen
15.5.2006