Oikeustieteet   

Olemme Suomen johtava yhteiskuntatieteellisen alan erikoisjuristien (HTK/HTM, julkisoikeus) kouluttaja. Laitoksellamme suoritettavat oikeustieteellisen alan tutkinnot (ON/OTM) antavat virkakelpoisuuden esimerkiksi tuomarin, asianajajan ja syyttäjän tehtäviin.

Korostamme opetuksessamme juristille tärkeitä ongelmanratkaisu-, tiedonhallinta- ja argumentointitaitoja. Työelämässä keskeisiä kirjoitus- ja vuorovaikutustaitoja kehitetään pienryhmäopetuksessa. Laitoksellamme on runsaasti kansainvälisiä opiskelijoita ja useita englanninkielisiä koulutusohjelmia.

Profiloidumme kansallisesti ja kansainvälisesti arvostettuna tutkimus- ja opetusyksikkönä, vahvuusalueinamme erityisesti ilmasto-, energia-, ja ympäristöoikeus, empiirinen oikeustutkimus ja hyvinvointioikeus.

Laitos aloitti toimintansa julkisoikeuden laitoksena vuonna 1998 ja sen nimi muuttui oikeustieteiden laitokseksi vuonna 2002. Nykyään laitoksellamme on noin 1100 perustutkinto- ja yli 100 jatko-opiskelijaa sekä 80 päätoimista opettajaa ja tutkijaa.

Erityisiä kehittämiskohteitamme ovat

  1. laadukkaan ja työelämän tarpeita vastaavan oikeustieteellisen alan koulutuksen vahvistaminen ja erikoisjuristitutkintojen vetovoimaisuuden turvaaminen,
  2. kansainvälisten maisteriohjelmien ja muiden koulutusvientiin soveltuvien ohjelmien kehittäminen ja
  3. täydentävän rahoituksen laajentaminen, tutkimusjohtajuuden kehittäminen ja rahoituksen hakemisen ammattimaistaminen.

Laitoksen johtajana toimii professori Matti Turtiainen ja varajohtajina Anssi Keinänen ja Sampo Mielityinen.