Laitoksen toiminta

Laitoksen toimintaa kehitetään tavoitteena, että Itä-Suomen yliopisto sijoittuu 200 maailman parhaan oikeustieteellisen koulutusyksikön joukkoon viimeistään vuonna 2020.

Laitoksen tutkimuksen vahvuusaloja ovat erityisesti seuraavat oikeudellisen tutkimuksen alueet ja lähestymistavat:

  • ilmasto-, energia- ja ympäristöoikeus
  • empiirinen oikeustutkimus
  • hyvinvointikysymyksiin suuntautuva oikeudellinen tutkimus (hyvinvointioikeus)

Vuosina 2014–2017 oikeustieteiden laitoksen erityisiä kehittämiskohteita ovat:

  • laadukkaan ja työelämän tarpeita vastaavan oikeustieteellisen alan (ON/OTM-tutkinnot) koulutuksen vahvistaminen ja erikoisjuristitutkintojen (HTK/HTM-tutkinnot) vetovoimaisuuden turvaaminen;
  • täydentävän rahoituksen laajentaminen,
  • tutkimusjohtajuuden kehittäminen ja rahoituksen hakemisen ammattimaistaminen.

Oikeustieteiden laitoksen strategia

Laatu ja arviointi

Oikeustieteiden toiminnan tavoitteena on tutkimuksen, tutkijakoulutuksen ja opetuksen korkea laatu, jota tuetaan mm. laatujärjestelmän kehittämisellä. Laajujärjestelmän rakentamisessa ja toiminnan kehittämisessä keskeisessä asemassa on koko henkilökunta. Lisäksi mukana ovat myös opiskelijat. Oikeustieteiden laatukäsikirjan ensimmäinen versio on hyväksytty 3.11.2008 ja sen runkona on ollut ISO 9001 -standardi. Ensimmäinen sisäinen auditointi on tehty oikeustieteissä 26.11.2008.

Oikeustieteille on kehitetty erillinen laadunvarmistusjärjestelmä, joka perustuu tiettyihin vuosittain toistuviin prosesseihin. Laatutyön keskiössä ovat säännöllisesti samalla mallilla laadittavat seurantaraportit sekä niiden yhteinen analysointi. Järjestelmän ytimen muodostavat vuosittain elokuussa ja helmikuussa pidettävät oikeustieteiden henkilökuntakokoukset ja niiden laatuteemat. Laatutyöhön sitoutetaan toistuvien prosessien ja säännöllisten kokousten kautta koko oikeustieteiden henkilökunta (ml. tutkijakoulutettavat ja tuntiopettajat) sekä opiskelijat. Laatuprosessit toteutetaan koko henkilökunnan yhteisinä hankkeina vastuut selvästi kohdentaen hallinnollinen byrokratia samalla minimoiden. Opetuksen laatujärjestelmää kehitetään laatumallinnuksella, jossa keskeiset vuosittaiset laatuprosessin elementit standardoidaan ja täsmennetään.

Laatukäsikirja ja auditointiraportit

Laatukäsikirja (päivitetty 20.10.2014)
Sisäisen auditoinnin raportti (26.11.2008)

Määrälliset tulokset

Oikeustieteiden koulutus käynnistyi Joensuun yliopistossa (nyk. Itä-Suomen yliopisto, Joensuun kampus) pääainelaajuisena vuonna 1998. Vuonna 2018 oikeustieteistä valmistui 92 maisteria ja 3 tohtoria. Vuonna 2014 oikeustieteiden laitoksen opettajat ja tutkijat julkaisivat yhteensä 170 julkaisua, joista 95 oli asiantuntijoiden hyväksymää referee-artikkelia.

Oikeustieteiden laitokselta valmistuneet tutkinnot 2014-2018

Tutkimuksen arviointi

Tutkimuksen ulkopuolinen arviointi 2008 (raportti 5.1.2009)