Katja Karjalainen

Katja Karjalainen (OTT) on kansainvälisen yksityisoikeuden ja oikeusvertailun tutkijatohtori. Hänen tutkimusintressissään ovat rajat ylittäviin perhesuhteisiin ja oikeusjärjestelmien eroihin liittyvät kysymykset.

Karjalainen väitteli kansainvälisyksityisoikeudellisesta aikuistensuojelusta Helsingin yliopistosta vuonna 2016. Hänen väitöskirjansa ”Ikääntyminen, liikkuvuus ja kansainvälinen yksityisoikeus Euroopassa. Vertaileva tutkimus rajat ylittävistä ongelmista sekä edunvalvonnasta Suomessa ja Espanjassa.” on julkaistu suomalaisen lakimiesyhdistyksen A-sarjassa. Karjalaisen tutkimus on ensimmäinen kansainvälisyksityisoikeudellista perheoikeutta käsittelevä väitöskirja Suomessa.

Karjalainen on tutkijana akatemiahankkeessa MCI@work. Karjalainen tekee hankkeen oikeusvertailevaa osaa yhdessä yliopistonlehtori Marjo Ylhäisen kanssa. He tutkivat sitä, kuinka Suomen, Ruotsin ja Kanadan työ- sosiaali- ja edunvalvontalainsäädäntö tukee työikäisenä muistisairauksiin sairastuvien henkilöiden työssäkäyntiä ja, kuinka lainsäädäntöä tulisi mahdollisesti kehittää.

Karjalaisen väitöskirja

Lisäksi Karjalainen opettaa kansainvälisen yksityisoikeuden peruskurssia ja pitää teemaan liittyvää harjoitusseminaaria.

Julkaisut

Katja Karjalainen: Ikääntyminen, liikkuvuus ja kansainvälinen yksityisoikeus Euroopassa: Vertaileva tutkimus rajat ylittävistä ongelmista sekä edunvalvonnasta Suomessa ja Espanjassa. Suomalainen lakimiesyhdistys A-sarja 2016.

Katja Karjalainen: Ancianos, movilidad y derecho internacional privado. El punto de vista de la Union Europea. Càtedra Jean Monnet Working Paper; 2/2016. Càtedra Jean Monnet de Dret Privat Europeu. Saatavilla: http://hdl.handle.net/2445/104557.

Katja Karjalainen: Vanhuus ja kansainvälinen yksityisoikeus: Asuinpaikkaliittymän haasteet. Teoksessa: ”Vanhuus ja oikeus” toim. Anna Mäki-Petäjä-Leinonen ja Liisa Nieminen, Lakimiesliiton kustannus 2014 s. 111-144.

Katja Karjalainen: Eläkeläiset liikkeellä Euroopassa: Haagin yleissopimus aikuisten kansainvälisestä suojelusta. Lakimies 2/2012 s. 259-279.

Tieteen termipankki sana-artikkelit; Apostille; Asuinpaikkaperiaate; Kansainvälinen aikuistensuojelu; Kansainvälinen edunvalvontaoikeus; Kansainvälinen holhousoikeus; Kansainvälinen lapsikaappaus;Kansainvälinen lapsioikeus; Kansainvälinen yhteistyö; Kansalaisuusperiaate; Keskusviranomainen; Kotipaikkaperiaate; Perintöstatuutti; Vanhempainvastuu. Julkaistu 12.1.2017. Tieteen termipankki: http://tieteentermipankki.fi/wiki/Luokka:Oikeustiede