Kansainväliset asiat

Oikeustieteiden opiskelijoilla on erinomaiset mahdollisuudet kansainvälistyä esimerkiksi hakeutumalla opiskelijavaihtoon tarjolla olevien useiden vaihto-ohjelmien kautta. Lisäksi opiskelijat voivat hakeutua kansainväliseen harjoitteluun ulkomaille, parantaa sekä kielitaitoaan, sanavarastoaan että tietämystään eri oikeudenaloista oikeustieteiden opetussuunnitelmaan kuuluvien lukuisten englanninkielisten opintojaksojen kautta sekä toimia kv-tuutorina Itä-Suomen yliopistoon saapuville kansainvälisille vaihto-opiskelijoille. Kansainvälistymiseen on siis monia mahdollisuuksia!

Neuvonta kansainvälisissä asioissa

Oikeustieteiden laitos 
Kv-koordinaattori Mia Kilpeläinen
lawstudies(at)uef.fi
Aurora II, huone 2076, puh. 050 442 2631

Yliopiston kansainväliset liikkuvuuspalvelut
Itä-Suomen yliopiston kansainväliset liikkuvuuspalvelut tarjoaa palveluita ulkomaille vaihtoon ja harjoittelemaan lähteville Itä-Suomen yliopiston opiskelijoille. Kv-liikkuvuuspalvelujen henkilökunnalta saat tietoja opiskelu- ja harjoittelumahdollisuuksista ulkomailla sekä kansainvälisestä opiskelijavaihdosta.

Kv-koordinaattori Jenna Jokinen, Aurora I, huone 181, puh. 050 5755188
Suunnittelija Mia Laurila, Aurora I, huone 179a, puh. 050 3422396 (erityisesti Erasmus)
Kv-koordinaattori Päivi Haltilahti, Aurora I, huone 167B, puh. 050 3821814 (erityisesti ISEP, kv-tuutorointi)

Opiskelijavaihto

Vaihto-opiskelu ulkomaalaisessa yliopistossa on loistava keino kansainvälistyä ja parantaa kielitaitoa. Vaihto-opiskelua suositellaan lämpimästi kaikille oikeustieteiden pääaineopiskelijoille, mutta erityisen hyödyllistä vaihto-opiskelu vieraassa kulttuurissa on eurooppaoikeuden ja ympäristöoikeuden opiskelijoille. Yhä kansainvälistyvämpään työelämään siirryttäessä kokemus vieraista kulttuureista ja kielitaito ovat kiistattomia kilpailuvaltteja.

Ajantasaiset ja tarkemmat ohjeet vaihtoon hakeutumisesta löytyvät Kamusta.

Alla esitellään muutamia oikeustieteen alakohtaisia vaihtomahdollisuuksia ja -käytäntöjä.

ERASMUS-opiskelijavaihto

Oikeustieteiden laitoksen eurooppalaiset Erasmus-vaihtosopimukset löytyvät Kamusta.

Oikeustieteiden opiskelijoiden tulisi ERASMUS-vaihtohaussa hyödyntää ensisijaisesti oman oppiaineen vaihtosopimuksia. Mikäli omien sopimusten kautta ei kuitenkaan löydy sopivaa vaihtokohdetta, myös tiedekunnan muiden oppiaineiden vapaita vaihtopaikkoja voi kysellä.

Oikeustieteiden laitoksella Learning Agreementin, eli vaihtoajan opintosuunnitelman, hyväksyy kansainvälisten asioiden koordinaattori. Keskeistä on suunnitella opinnot niin, että ne soveltuvat tutkinnon tavoitteisiin ja täydentävät muuten opittua.

Opiskelijavaihto Pohjoismaissa

Nordplus on Pohjoismaiden ministerineuvoston rahoittama vaihto-ohjelma perustutkintoa suorittaville opiskelijoille. Oikeustieteillä on oma alakohtainen verkosto, Nordplus Law Network.

Kansainvälinen harjoittelu

The European Law Student's Associationin kautta on mahdollista hakea STEP-harjoitteluun. Yhteyshenkilönä Joensuussa toimii yhdistyksen hallituksen STEP-vastaava. Muista harjoittelumahdollisuuksista tieto löytyy Kamusta.

Kotikansainvälistyminen

Kansainvälistyminen ei ole pelkästään vaihto-opiskelua tai harjoittelua ulkomailla. Opiskeluaika tarjoaa useita eri mahdollisuuksia kansainvälistyä myös tutussa kotiyliopistossa. Oikeustieteiden laitoksen erityisesti vaihto- ja vieraileville opiskelijoille suunnattu International Study Programme in Law -ohjelmaa käsittää yhteensä parikymmentä englanninkielistä eri oikeudenalojen opintojaksoa, joille osallistuminen on erityisen suositeltavaa myös tutkinto-opiskelijoille. Kielikeskus tarjoaa monipuolisen valikoiman eritasoisia kielikursseja, ja Itä-Suomen yliopiston opiskelijat voivat toimia myös esimerkiksi kv-tuutoreina Joensuuhun saapuville vaihto-opiskelijoille.

International Study Programme in Law

Oikeustieteiden kansainvälinen International Study Programme in Law -ohjelma käsittää englannin kielellä suoritettavia opintojaksoja muun muassa kansainvälisen oikeuden, EU-oikeuden ja vertailevan oikeustieteen aloilta. Yksittäiset opintojaksot on mahdollista sisällyttää oikeustieteiden pää- tai sivuainekokonaisuuksiin, ja vähintään yhteensä 25 opintopisteen laajuiset suoritukset oikeuttavat merkintään suoritetusta oikeustieteiden kv-ohjelman opintojen kokonaisuudesta.

Aina ei siis tarvitse lähteä merta edemmäs opiskellakseen juridiikkaa vieraalla kielellä. Ja jos suunnittelet vaihtoon lähtöä, vieraalla kielellä suoritetut opinnot jo ennen ulkomaan vaihtojaksoa preppaavat hyvin vaihtoa varten.

KV-tuutorointi

Kansainvälisten opiskelijoiden tuutoroinnilla tarkoitetaan Itä-Suomen yliopistoon tulevien ulkomaalaisten vaihto- ja tutkinto-opiskelijoiden ohjausta opiskelun alussa. Kv-tuutorit auttavat omalta osaltaan ulkomaalaisia opiskelijoita asettumaan Suomeen ja Joensuuhun sekä sopeutumaan suomalaiseen toimintaympäristöön. Kansainvälisten opiskelijapalveluiden organisoima haku kv-tuutoriksi järjestetään keväisin.

Ks. lisätietoja