Kansainvälinen oikeus

Kansainvälinen oikeus (engl. public international law) keskittyy perinteisesti valtioiden välisiin suhteisiin. Vakiintuneita kansainvälisoikeudellisia kysymyksiä ovat esimerkiksi valtioiden synty ja lakkaaminen, aluerajoja koskevat kysymykset, yhteisten alueiden kuten merialueiden käyttö, kansainväliset diplomaattisuhteet sekä voimankäyttö ja sodan oikeussäännöt.
 
Kansainvälisen oikeuden perinteiseen kenttään kuuluvat myös hallitustenväliset järjestöt. Nämä voivat olla maailmanlaajuisia, kuten Yhdistyneet kansakunnat (YK) useine erityisjärjestöineen, Maailman kauppajärjestö WTO, Kansainvälinen valuuttarahasto IMF ja Maailmapankki. Lisäksi on lukuisia alueellisia järjestöjä, kuten esimerkiksi Euroopan unioni (EU).
 
Globalisaation myötä kansainvälinen yhteistyö on lisääntynyt. Kansainvälisen oikeuden kenttä on monipuolistunut ja sen alaisuuteen on syntynyt useita erityisaloja, kuten ihmisoikeudet, kansainvälinen talousoikeus, kansainvälinen ympäristöoikeus, kansainvälinen rikosoikeus, kansainvälistä, humanitaarinen oikeus, merioikeus sekä avaruusoikeus.
 
Kansainvälisten riitojen ratkaisua varten on perustettu useita tuomioistuimia ja muita riidanraktaisuelimiä. Näistä tärkeimpiin kuuluvat Haagissa sijatiseva Kansainvälinen tuomioistuin, Maailman kauppajärjestö WTO:n riidanratkaisujärjestelmä, Kansainvälinen rikostuomioistuin, Kansainvälinen merioikeustuomioistuin sekä Euroopan ihmisoikeustuomioistuin. 
 
Valtioiden väliset sopimukset ovat kansainvälisen oikeuden keskeisimpiä oikeuslähteitä. Kansainväliset sopimukset vaikuttavat yhä useammin kotimaisen lainsäädännön taustalla. Tästä syystä eri aloilla työskentelevien juristien on tärkeä hallita kansainvälisen oikeuden perusteet. Muita kansainvälisen oikeuden oikeuslähteitä ovat tapaoikeus sekä oikeusperiaatteet. 
 
Itä-Suomen yliopistossa kansainvälisen oikeuden opetus ja tutkimus painottuvat vahvasti kansainvälisiin ympäristökysymyksiin, erityisenä painotuksena ilmastonmuutos. Oppiaine tekee tältä osin tiivistä yhteistyötä ympäristöoikeuden, ympäristöpolitiikan sekä myös ympäristöfysiikan kanssa. Muita Itä-Suomen yliopiston vahvuusalueita ovat kansainvälinen energiaoikeus sekä kansainvälinen kauppaoikeus. 
 
Oikeustieteiden laitoksella toimivan Ilmasto-, energia- ja ympäristöoikeuden keskuksen verkkosivut ovat osoitteessa www.uef.fi/cceel
 

Kansainvälisiin ympäristö- ja talouskysymyksiin keskittyvät maisteriohjelmat

Oikeustieteen laitoksella toimii kaksi englannikielistä maisteriohjelmaa, joiden puitteissa on mahdollisuus suorittaa OTM- tai HTM-tutkinto kansainvälisiin ympäristö- ja talouskysymyksiin erikoistuen. Nämä ohjelmat ovat Masters' Degree Programme in Environmental Policy and Law ja Master's Degree Programme in International Economic and Resources Law