Hyväksilukemisen hakeminen


Korvaavuutta ja sisällyttämistä voivat hakea Itä-Suomen yliopistossa tutkintoa suorittavat, läsnä olevat opiskelijat. Myös avoimen yliopiston opiskelijat voivat hakea hyväksilukemisia siitä aineesta, johon heillä on opinto-oikeus. Hakemukseen on liitettävä todistus suoritetuista opinnoista (oikeaksi todistettu jäljennös) sekä tiedot opintosuoritusten laajuudesta, sisällöstä ja vaativuustasosta (ote opinto-oppaasta tms.). Muutoksenhausta määrätään Itä-Suomen yliopiston tutkintosäännössä 51 §).

Hyväksilukemista koskevan hakemuksen voit jättää sähköisesti yliopiston asiointipalvelussa. Sähköinen asiointi on mahdollista sekä korvaavuushakemusten että sisällyttämishakemuksen jättämiseen.  Jätä hakemus sähköisessä asiointipalvelussa ja täytä pyydetyt kentät huolellisesti. Liitä mukaan tarvittavat liitteet. Liitteiden tulee olla hyvälaatuisia ja luettavissa olevia. Lomakkeen lähettämisen jälkeen saat tiedon hakemuksen onnistuneesta jättämisestä palveluun. 

Kun asian hyväksyjä on käsitellyt asian, saat sähköpostiisi päätöksen. Halutessasi voit saada lisäksi paperisen päätöksen. Hyväksilukemisesta kirjataan suoristusmerkintä opintotietojärjestelmään.
Mikäli sähköinen asiointi ei ole mahdollista, voit käyttää paperilomaketta

Suorat linkit lomakkeille:

Lomakkeet löydät tulevaisuudessa myös Kamun opiskelijoiden asiointipalvelusta.