Henna Nikumaa

Sosionomi YAMK, tohtorikoulutettava, vanhuusoikeuden yliopisto-opettaja, Henna Nikumaa on perehtynyt erityisesti ikääntyneiden ja muistisairaiden ihmisten itsemääräämisoikeuden kunnioittamiseen, oikeudelliseen ennakointiin sekä palveluiden yhdenvertaisuuden haasteisiin. Henna on kokenut luennoitsija – hän on kouluttanut laajasti sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilöstöä, alan opiskelijoita sekä laajaa yleisöä. Henna on julkaissut etenkin asiantuntija-artikkeleita sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilöstölle suunnatuissa teoksissa ja oppikirjoissa.

Henna työstää tällä hetkellä väitöskirjaa, jossa hän keskittyy muistisairaan ihmisen autonomiseen toimijuuteen ja oikeudellisen toimintakyvyn tukemiseen. Abduktiivisessa tutkimuksessa tarkastellaan muistisairasta ihmistä autonomian akselilla, jossa itsemääräämisoikeuden tukemisen ja suojaamisen keinot vaihtavat vetovuoroa sairauden edetessä. Oikeudelliset ennakoinnin keinot, kuten hoitotahto ja edunvalvontavaltuutus, sekä sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilöstön neuvontatyön rooli ovat laajaa empiiristä aineistoa hyödyntävän tutkimuksen keskiössä.

Väitöstutkimuksensa aiheiden lisäksi Hennaa kiinnostavat ikääntyneiden ja vammaisten ihmisten yhdenvertaisuus sekä itsemääräämisoikeuden kunnioittamisen ja rajoittamisen käytännöt, haasteet ja sääntelyn kehittämistarpeet.

Keskeisimmät julkaisut

Vertaisarvioidut tieteelliset artikkelit

H. Nikumaa, A. Mäki-Petäjä-Leinonen. 2019. Counselling of people with dementia in legal matters – social and health care professionals’ role. European Journal of Social Work 1/2019, s. 1-15.

H. Nikumaa, A. Mäki-Petäjä-Leinonen. 2018. Muistisairas ihminen liikenteessä. Gerontologia 1/2018, s. 36-52.

H-K. Hoppania, A. Mäki-Petäjä-Leinonen, H. Nikumaa. 2017. (Un)equal Treatment? People with Dementia Between Elder Care and Disability Services in Finland. European Journal of Social Security, 19(3), s. 225–241.

Vertaisarvioimattomat tieteelliset julkaisut

K. Juva, H. Nikumaa 2013. Elämä ei lopu muistisairauden diagnoosiin – REPEAT-seurantatutkimus. Lääkärilehti 34/2013, s. 2068-2069.

H. Nikumaa 2013. Elämä ei pääty muistisairauden diagnoosiin, REPEAT Regular and Structured Support of Memory Patient, seurantatutkimuksen raportti. Muistiliiton julkaisusarja 2013.

A. Mäki-Petäjä-Leinonen, H. Nikumaa 2010. Ajoissa apua? – Näkökohtia muistisairaan ihmisen oikeuksien toteutumisesta, teoksessa Pääseekö asiakas oikeuksiinsa? M. Pajukoski (toim.). Sosiaali- ja terveydenhuollon ulkopuoliset tekijät –työryhmän raportti. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, raportti 19/2010. s. 79-101.

Ammattiyhteisölle suunnatut julkaisut

H. Nikumaa. 2019. Muistisairaan ihmisen itsemääräämisoikeuden kunnioittaminen, oikeudellinen ennakointi ja sosiaaliturva. Kolme lukua teoksessa Muistisairaan hoito, Duodecim.

H. Nikumaa. 2018. Heitteillä vai itsemääräämisoikeuden kunnioittamista? Memo 3/2018.

H. Nikumaa. 2018. Muistisairaan ihmisen autonomisen toimijuuden tukeminen. Vanhustyö 1/2018, s. 22-23.

H. Nikumaa. 2017. Itsemääräämisoikeus, oikeudellinen ennakointi ja oikeusturva. Teoksessa Muistisairaan hoidon hyvät käytännöt. Hallikainen, Mönkäre & Nukari (toim.) Duodecim, s. 189-214.

H. Nikumaa, E. Koponen (toim.) 2016. Oikeudellinen ennakointi ja edunvalvonta yhteistyönä -toimintamalli. Suomen muistiasiantuntijat ry. Helsinki: Next Print Oy.

H. Nikumaa, E. Koponen. 2016. Oikeudellinen ennakointi ja edunvalvonta yhteistyönä -toimintamalli. Vanhustyö 11/2016, s. 36-37.

H. Nikumaa. 2016. Muistisairaan itsemääräämisoikeus ja oikeusturva. Muistisairaan sosiaaliturva. 2 lukua uudistetussa teoksessa Muistisairaan kuntouttava hoito. Hallikainen – Mönkäre – Nukari – Forder (toim.). Duodecim.

H.Nikumaa. 2016. Edunvalvontavaltuutus. Lääkärin Käsikirja. Terveysportti, Duodecim.

H.Nikumaa. 2016. Edunvalvonta. Lääkärin Käsikirja. Terveysportti, Duodecim.

Oksanen, E. Koponen, H. Nikumaa 2015. Muistisairaan ihmisen kohtaaminen ja kuuleminen edunvalvonta-asiassa. Lakimiesuutiset 8/2015, s. 36-39.

H. Nikumaa, V. Ryynänen 2015. Muistisairaiden ihmisten yhdenvertainen oikeus vammaispalveluihin. Osa 2 Henkilökohtainen apu. Memo 2/2015, s. 25-26.

H. Nikumaa, V. Ryynänen, E. Koponen 2015. Muistisairaiden ihmisten yhdenvertainen oikeus vammaispalveluihin. Osa 1 Kuljetuspalvelut. Memo 1/2015, s. 17-19.

T. Erkinjuntti, K. Juva, H. Nikumaa, J. Suhonen 2015. Luku 51: Muistipotilaan hoitoketju. Teoksessa Muistisairaudet. Erkinjuntti, Rinne, Soininen (toim.). Duodecim. Keuruu: Otavan Painotalo Oy. s. 537-550.

H. Nikumaa, E. Koponen 2014. Uskotaan että kyllä asiat jotenkin lutviutuvat - oikeudellinen ennakointi vielä vierasta. Memo 1/2014, s. 17-19.

H. Nikumaa 2013. Muistisairaan itsemääräämisoikeus ja oikeusturva. Muistisairaan sosiaaliturva. 2 lukua teoksessa Muistisairaan kuntouttava hoito. Hallikainen – Mönkäre – Nukari – Forder (toim.). Duodecim. Porvoo: Boowell Oy, s.

H. Nikumaa 2013. Pääseekö muistisairas ihminen oikeuksiinsa? Edunvalvonnan haasteet ja kehittämisen tarpeet. Memo 3/2013, s. 12-14.

Teoksessa Työikäisten muisti ja muistisairaudet, Härmä & Granö (toim.), WSOYpro, 2011:

H. Nikumaa, K. Juva, H. Härmä, A. Pikkarainen: Tuki työelämään ja eläkkeelle siirtymiseen, s. 174-185.

H. Nikumaa: Sosiaaliturva arjen tukena, s. 186-203.

H. Nikumaa: Tulevaan varautuminen, s. 248-259.

S. Granö, H. Härmä, A. Pikkarainen, M. Riikonen, S. Aavaluoma, H. Nikumaa: Katse tulevaisuuteen, s. 378-394.

Suurelle yleisölle suunnatut julkaisut

A. Mäki-Petäjä-Leinonen, H. Nikumaa. 2017. Muistisairaan ja hänen omaisensa oikeusopas. Uudistettu ja päivitetty painos. Muistiliitto ry.

H. Nikumaa, E. Koponen. (toim.) 2016. Miten turvaan tahtoni toteutumisen? Opas oikeudelliseen ennakointiin. Suomen muistiasiantuntijat ry. Helsinki: Lönnberg Painot Oy.