Hae opiskelijaksi

Oikeusnotaarin ja oikeustieteen maisterin tutkinnot (ON/OTM)

Oikeustieteellisen alan tutkinnot (oikeusnotaari ja oikeustieteen maisteri) tuottavat kelpoisuuden tuomarin tehtäviin ja vastaaviin muihin yleisjuristitutkintoa edellyttäviin ammatteihin (esimerkiksi syyttäjä ja asianajaja). Yleisjuristitutkinnot (ON/OTM) ovat laaja-alaisia yleistutkintoja, joissa perehdytään kattavasti ja monipuolisesti kaikkiin keskeisiin oikeudenaloihin. Tutkinnoissa ei ole pääaineita eikä sivuaineita.

Itä-Suomen yliopistoon oikeustieteelliselle alalle valitaan 50 hakijaa (vuonna 2020) suorittamaan sekä alempaa (ON) että ylempää korkeakoulututkintoa (OTM). Todistusvalinnalla valitaan enintään 20 hakijaa ja valintakokeen perusteella 30 hakijaa. Todistusvalinnassa otetaan huomioon vain ensikertalaiset hakijat

Itä-Suomen yliopisto on mukana oikeustieteellisen alan yhteisvalinnassa yhdessä Helsingin, Turun ja Lapin yliopiston oikeustieteellisen tiedekunnan kanssa. Itä-Suomen yliopistoon oikeustieteelliselle alalle hakeva voi tehdä valintakokeen Helsingissä, Joensuussa, Kuopiossa, Oulussa, Rovaniemellä, Turussa tai Vaasassa. Valintakokeeseen ei lähetetä erillistä kutsua.

Erikoisjuristitutkinnot (HTK/HTM), julkisoikeus

Itä-Suomen yliopistossa annetaan juridiikan erikoisaloille pätevöittävää yhteiskuntatieteellisen alan lakiasiantuntijakoulutusta, joka johtaa hallintotieteiden kandidaatin (HTK) ja hallintotieteiden maisterin (HTM) -tutkintoihin. Koulutusta on suunnattu pääaineittain osaamisalueille, joilla työmarkkinoilla on kysyntää erikoistuneista juridiikan asiantuntijoista. Tutkinnot perustuvat pääainemalliin eli opiskelijat syventyvät valitsemaansa oikeudenalaan perinteisiä oikeustieteellisiä tutkintoja laajemmin. Tutkintojen pääaineena voi opiskella eurooppaoikeutta, finanssioikeutta, hallinto-oikeutta, lainsäädäntötutkimusta, rikos- ja prosessioikeutta ja rikollisuuden tutkimusta, siviilioikeutta ja ympäristöoikeutta.

Julkisoikeuteen (HTK/HTM) valitaan ylioppilastutkintotodistuksen arvosanojen perusteella 15 uutta opiskelijaa sekä valintakokeella 5 opiskelijaa

Avoin yliopisto

Kaikkia oikeustieteiden opintoja voi opiskella myös Itä-Suomen yliopiston avoimessa yliopistossa. Työelämässä olevia aikuisopiskelijoita ajatellen oikeustieteisiin on kehitetty erillinen tutkintotavoitteinen etäopiskeluohjelma HTK -opinnot (oikeustieteet) avoimessa yliopistossa, joka toteutetaan yhteistyössä useiden kesäyliopistojen ja avoimen yliopiston kanssa.