Dosentit

 
   
Andrei Belyi, PhD Energiaoikeus ja -politiikka
Johan Bäckman, VTT Kriminologia
Ari Ekroos, OTT Ympäristö- ja luonnonvaraoikeus, erit. vertaileva ympäristöoikeus
Kaijus Ervasti, OTT Prosessioikeus
Laura Ervo, OTT Prosessioikeus
Heikki Eskelinen, YTT Kansantaloustiede, erit. alue- ja integraatiotutkimus
Matti Estola, FT Kansantaloustiede
Dylan Geraets, Ph.D. World Trade Law
Pekka Hallberg, OTT Julkisoikeus
Veli-Pekka Hautamäki, HTT Valtiosääntöoikeus
Risto Hilpinen Filosofia
Reino Hjerppe, VTT Kansantaloustiede
Mia Hoffrén, OTT Siviilioikeus, erit. varallisuusoikeus
Juha Honkatukia, KTT Kansantaloustiede, Oikeustaloustiede
Tina Hunter, Ph.D. Energiaoikeus
Jaakko Husa, HTT Julkisoikeus, erit. valtiosääntöoikeus
Juha Häyhä, OTT Yksityisoikeuden teoria
Seppo Hölttä, YTT Korkeakoulupolitiikka ja -hallinto
Jyri Inha, OTT Oikeushistoria
Matti Itkonen Filosofia
Leila Juanto, OTT Vero-oikeus
Mika Junninen, Dottore di Ricerca Kriminaalipolitiikka ja rikollisuuden tutkimus, erityisesti kriminologia
Timo Kaisanlahti, OTT Oikeustaloustiede
Jaakko Kiander, VTT Kansantaloustiede, erit. työn taloustiede
Aarne Kinnunen, VTT Kriminologia ja kriminaalipolitiikka
Jarmo Koistinen, OTT Vertaileva rikosoikeus ja Venäjän oikeus
Timo Koivurova, OTT Kansainvälinen oikeus
Kai Kokko, OTT Ympäristöoikeus
Outi Korhonen, J.S.D Kansainvälinen oikeus
Jussi Kotkavirta Filosofia
Tuomas Kuokkanen, OTT Kansainvälinen ympäristöoikeus
Petri Kuoppamäki, OTT Oikeustaloustiede
Timo Kuosmanen, KTT Kansantaloustiede, erit. tuotantoteoria
Kari Kuusiniemi, OTT Ympäristöoikeus
Sakari Laukkanen, OTT Prosessioikeus
Pekka Leino, OTT Kirkko-oikeus
Satu Lidman, FT Oikeus- ja rikoshistoria
Tuula Linna, OTT Prosessioikeus
Kaija Majoinen, HTT Julkisoikeus, erit. julkinen johtaminen
Marianne Malmgrén, OTT Kansainvälinen vero-oikeus
Elisa Morgera, PhD Kansainvälinen oikeus ja EU-ympäristöoikeus
Jukka Mähönen, OTT Oikeustaloustiede
Uskali Mäki, VTT Taloustieteen metodologia ja tieteentutkimus
Kalle Määttä, OTT Oikeustaloustiede
Matti Niemivuo, OTT Julkisoikeus
Soili Nystén-Haarala, OTT Kansainvälinen kauppaoikeus
Tuomas Ojanen, OTT Eurooppaoikeus
Maximilian Oker-Blom, KTT Oikeustaloustiede
Markku Oksanen, VTT Ympäristöfilosofia
Jaakko Ossa, OTT Vero-oikeus
Jaana Paanetoja, OTT Työoikeus
Jyri Paasonen, OTT Oikeustieteellinen turvallisuustutkimus
Hannu Peltomaa, TKT Lunastus- ja pakkotoimioikeus
Eduardo Pereira, LL.D. Energiaoikeus
Adriaan Perrels, Ph.D. Kansantaloustiede, erit. energia- ja ympäristötaloustiede
Juha Raitio, OTT Eurooppaoikeus
Pauli Rautiainen, HTT Hyvinvointioikeus
Olli Ryynänen, OTT Vero-oikeus
Timo Räbinä, KTT Vero-oikeus
Jorma Saloheimo, OTT Työoikeus
Timo Saranpää, OTT Siviiliprosessioikeus
Raimo Siltala, OTT Oikeusteoria ja oikeusfilosofia
Kaisa Sorsa, KTT Markkinointi- ja sopimusoikeus
Markku Stenborg, Ph.D. Oikeustaloustiede
Marja Sutela, HTT Kunnallisoikeus
Mika Sutela, OTT Empiirinen rikosoikeustutkimus
Leila Suvantola, HTT Ympäristöoikeus
Jyrki Tala, OTT Lainsäädäntötutkimus
Veijo Tarukannel, HTT Julkisoikeus
Matti Tuomala, VTT Kansantaloustiede
Martti Vihanto, KTT Oikeustaloustiede
Antto Vihma, VTT Ilmastopolitiikka ja -oikeus
Veli-Pekka Viljanen, OTT Valtiosääntöoikeus
Martti Virtanen, KTT Oikeustaloustiede
Tomi Voutilainen, HTT Hallinto-oikeus, erit. informaatio- ja tietoteknologiaoikeus
Tuula-Riitta Välikoski, FT Oikeussaliviestintä
Yulia Yamineva, PhD Ilmasto-oikeus ja -politiikka