Anna Mäki-Petäjä-Leinonen

Tutkimusintressit ja opetus

Anna Mäki-Petäjä-Leinonen (OTT, dosentti) on vanhuusoikeuden yliopistonlehtori. Häntä kiinnostavat ikäihmisiä erityisesti koskettavat oikeudelliset kysymykset niin yksityisoikeuden kuin sosiaali- ja lääkintäoikeuden näkökulmista.

Mäki-Petäjä-Leinonen väitteli dementoituvan henkilön oikeudellisesta asemasta Helsingin yliopistossa vuonna 2003. Hänen toinen monografiansa ”Ikääntymisen ennakointi – Vanhuuteen varautumisen keinot” julkaistiin vuonna 2013. Syksyllä 2017 julkaistiin Mäki-Petäjä-Leinosen ja Anja Karvonen–Kälkäjän oppikirjaksi tarkoittama teos ”Vanhuusoikeuden perusteet".

Mäki-Petäjä-Leinonen toimii osakonsortion johtajana kansainvälisessä tutkimushankkeessa, jossa tarkastellaan työikäisenä muistisairauteen sairastuneiden erityiskysymyksiä (MCI@work). Lisäksi hän toimii osakonsortion johtajana kansallisessa tutkimushankkeessa, jossa tarkastellaan ikäihmisten kotisaattohoitoa (MeRela).

Mäki-Petäjä-Leinonen opettaa vanhuus- ja edunvalvontaoikeutta sekä toimii opettajana sosiaalioikeuden klinikkatoiminta -kurssilla. Hän on perheoikeuden dosentti Helsingin yliopistossa ja vanhuusoikeuden dosentti Lapin yliopistossa.

Keskeisiä julkaisuja

Kirjat

Mäki-Petäjä-Leinonen, Anna - Karvonen-Kälkäjä, Anja. Vanhuusoikeuden perusteet. AlmaTalent 2017 (343 s.).

Mäki-Petäjä-Leinonen, Anna. Ikääntymisen ennakointi – Vanhuuteen varautumisen keinot. Talentum 2013 (361 s.).

Mäki-Petäjä-Leinonen, Anna. Dementoituvan henkilön oikeudellinen asema. Väitöskirja. Suomalainen lakimiesyhdistys. Vammala 2003 (383 s.).

 

                

 

Griffiths, Anne – Mustasaari, Sanna - Mäki-Petäjä-Leinonen, Anna (eds.). Subjectivity, Citizenship and Belonging in Law. Identities and Intersections. Routledge 2017 (273 s.).

Mäki-Petäjä-Leinonen, Anna – Nieminen, Liisa (toim.) Vanhuus ja oikeus. Lakimiesliiton kustannus 2014 (460 s.).

Sarvimäki, Anneli - Heimonen, Sirkkaliisa - Mäki-Petäjä-Leinonen, Anna (toim.). Vanhuus ja haavoittuvuus. Edita 2010 (262 s.).

 

                 

Tieteellisiä artikkeleita

Jehkonen, Mervi - Mäki-Petäjä-Leinonen, Anna. Neuropsykologinen tutkimus ja Alzheimerin tautia sairastavan testamentintekokelpoisuus. Lääketieteellinen aikakauskirja Duodecim. 2019; 135(15), s. 1361-1368.

Thorogood, A; Mäki-Petäjä-Leinonen, A; Dalpé, G; Gastmans, C; Gauthier, S. Openness, inclusion, and respect in dementia research. Correspondence. The Lancet Neurology 18:2 (2019), 135-136.

Nikumaa, Henna - Mäki-Petäjä-Leinonen, Anna. Counselling of people with dementia in legal matters - social and health care professionals' role. European Journal of Social Work. 1 (2019), 1-15.

Thorogood, A., Mäki-Petäjä-Leinonen, A., Brodaty, H., Dalpe, G., Gastmans, C., Gauthier, S., Gove, D., Harding, R., Knoppers, B. M., Rossor, M. & Bobrow, M., on behalf of the Global Alliance for Genomics and Health, Ageing and Dementia Task Team. Consent recommendations for research and international data sharing involving persons with dementia. Alzheimer’s & Dementia 14:10 (2018), 1334-1343. DOI: https://doi.org/10.1016/j.jalz.2018.05.011

Mäki-Petäjä-Leinonen, Anna. Päämies rationaalisena toimijana - teoriaa ja käytäntöä edunvalvonnassa olevan ihmisen itsemääräämisoikeudesta. Lakimies 1/2018, s. 3-28.

Heimonen, Sirkkaliisa - Mäki-Petäjä-Leinonen, Anna. Muistisairaan ihmisen mielen hyvinvoinnin edellytykset - miten turvata oikeus niiden toteutumiseen? Gerontologia 32(1), 2018, s. 20-35.

Nikumaa, Henna - Mäki-Petäjä-Leinonen, Anna. Muistisairas ihminen liikenteessä. Gerontologia 32(1), 2018, s. 36-52.

Hoppania, Hanna-Kaisa – Mäki-Petäjä-Leinonen, Anna – Nikumaa, Henna. (Un)Equal Treatment? Elderly care and disability services for people with dementia in Finland. European Journal of Social Security 3/2017, 225-241.

Mäki-Petäjä-Leinonen, Anna. Protecting a Person with Dementia through Restrictions of Freedom? Notions of Autonomy in the Theory and Practice of Elder Care. In Subjectivity, Citizenship and Belonging in Law: Identities and Intersections. Griffiths – Mustasaari – Mäki-Petäjä-Leinonen (eds.) Routledge 2017, 146-170.

Mustasaari, Sanna – Mäki-Petäjä-Leinonen, Anna – Griffiths, Anne. Identities and Intersections: Critical Perspectives on the Person of the Law (Introduction). In Subjectivity, Citizenship and Belonging in Law: Identities and Intersections. Griffiths – Mustasaari – Mäki-Petäjä-Leinonen (eds.) Routledge 2017, 3-26.

Mäki-Petäjä-Leinonen, Anna – Juva, Kati. Of Sound Mind? Dementia and Aspects of Assessing Legal Capacity. European Journal of Health Law 22(2015), 13-37.

Raivio, Minna – Mäki-Petäjä-Leinonen, Anna – Laakkonen, Marja-Liisa – Tilvis, Reijo – Pitkälä, Kaisu. The Use of Legal Guardians and Financial Powers of Attorney among Home-dwellers with Alzheimer’s Disease Living with their Spousal Caregivers. Journal of Medical Ethics 34/2008, 882-886.

Mäki-Petäjä-Leinonen, Anna – Juva, Kati – Pirttilä, Tuula. Dementoituvan ihmisen oikeudellinen toimintakyky ja sen lääketieteellinen arviointi. Lakimies 6/2006, s. 942-970.