Silmälääketutkimusryhmä

Silmälääketutkimusryhmä kehittää uusia teknologioita silmän etu- ja takaosan kohdennettuun ja pitkäkestoiseen lääkeantoon. Lisäksi ryhmässä kehitetään tietokonepohjaisia työkaluja silmän farmakokinetiikan ja –dynamiikan ymmärtämiseksi. Kehitetyt työkalut nopeuttavat silmälääkkeiden kehitystä, alentavat kustannuksia ja vähentävät eläinkokeiden määrää.

Read more in English >>