Ravitsemusepidemiologit

Epidemiologia on tieteenala joka tutkii tautien esiintyvyyden ja niiden vaara- ja suojatekijöiden välisiä suhteita. UEF:in ravitsemusepidemiologinen ryhmä tekee tätä tutkimustyötä käytössään olevissa  tuhansia tutkittavia sisältävissä aineistoissa. Tutkimuskysymyksenä voisi olla esimerkiksi se, onko maitorasva aina sydänterveydelle vaarallista vai voisiko voin ja juuston vaikutukset olla erisuuntaisia? Ryhmä tekee pääasiassa epidemiologista tutkimusta, mutta myös kliinisiä kokeita. Tutkimusaineistoista merkittävin on 3500 tutkittavan Sepelvaltimotaudin vaaratekijät –tutkimus ja kliinisistä kokeista 2600 hengen Finnish Vitamin D Trial (FIND), jonka avulla selvitetään suosituksia suurempien D-vitamiiniannosten terveysvaikutuksia.  

Lisätietoja meistä löytyy ryhmän englanninkielisiltä sivuilta www.uef.fi/nutritionepidemiologists.

 

TallennaTallenna