Neurologia - Ihmiset

Professorit

Reetta Kälviäinen, oppiaineesta vastaava henkilö, erikoislääkärikoulutuksen vastuuhenkilö
Pekka Jäkälä,  KYS Neurokeskus johtaja
Anne Koivisto, perusopetuksen vastuuhenkilö
 

Tutkimusjohtajat

Merja Hallikainen
Sanna-Kaisa Herukka
Miia Kivipelto
Jukka Jolkkonen
Antero Salminen (Emeritus)

Tutkijat

Mariagnese Barbera
Marjo Eskelinen
Anette Hall
Ilona Hallikainen
Sudhir Kurl
Yawu Liu
Eino Solje

Sihteerit

Mari Tikkanen

Myös nämä sihteerit työskentelevät
osittan neurologalla:
  Maarit Närhi
  Sonja Rissanen

Väitöskirjan
tekijät

Pia Auvinen
Abdul Tunde Bakreen
Antti Cajanus
Ramona Haanpää
Sanna Hannonen
Sami Heikkinen
Olli-Pekka Intke
Viivi Jetsonen
Olli Jääskeläinen
Aku Kaipainen
Aleksi Kontkanen
Kasper Katisko
Juha-Matti Lehtola
Tuuli Miettinen
Alma Mikkola
Mikko Moisala
Tiina Mustonen
Ossi Nerg
Elisa Neuvonen
Marja Niiranen
Juha Onatsu
Timo Pekkala
Eija Pietilä
Eero Poukka
Inka Puhakka
Anna Rosenberg
Riikka Rytty
Anni Saarela
Toni Saari
Joni Sairanen
Arja Sokka
Ruth Stephen
Noora Suhonen
Hanna-Mari Tertsunen
Heidi Turunen
Ada Tuominen
Oskari Timonen

Tutkimushenkilökunta

Kristiina Holopainen
Anne Kaikko
Juho Kalapudas
Esa Koivisto
Virve Kärkkäinen (KUH)
Tarja Lappalainen
Sirpa Leinonen
Leena Lukkari-Kuronen - leave of absence
Sari Olkkonen
Tuula Reponen
Päivi Räsänen
Päivi Siuro (KUH)