Laadunhallinnan käytänteet

Matkailualan opetus- ja tutkimuslaitoksen laatutyö on osa yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunnan laatutyötä. Laitoksen toimintakäsikirja on tiedekunnan laatukäsikirjan liite.

Laatutoiminnan tavoitteiden toteutumisesta vastaa laitoksen johtaja. Henkilöstökokous hyväksyy toimintakäsikirja, ja laitosjohtaja vahvistaa sen henkilöstökokouksen jälkeen.

Matkailualan verkostoyliopiston laadunseurannasta vastaa Matkailualan verkostoyliopiston johtoryhmä. Lisäksi kukin jäsenyliopisto arvioi ja seuraa MAVY:n toimintaa oman laatujärjestelmänsä pohjalta.

 

Laatuasiakirjat:

Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunnan laatukäsikirja versio 3.1. (pdf)

Liite 13: Matkailualan opetus- ja tutkimuslaitoksen toimintakäsikirja versio 1.0 (pdf)

Liite 1: Matkailualan verkostoyliopiston laatukäsikirja versio 2.3. (pdf)

 

Itä-Suomen yliopiston laatusivut

 

Reklamaatioilmoitus (pdf)

 

Itä-Suomen yliopiston sisäinen auditointi

Auditointiraportti kesäkuu 2016/ MAVY:n opetuksen laatukäytännöt