Alzheimerin taudin molekyyligenetiikka

Alzheimerin tauti on yleisin etenevä muistisairaus ja tärkein dementian aiheuttaja maailmassa. Identifioimalla uusia Alzheimerin taudin syntyyn liittyviä riskigeenejä sekä tutkimalla niiden toiminnallisia vaikutuksia Alzheirin taudin patogeneesissä, voidaan löytää uusia Alzheimerin taudin biologisia merkkiaineita ja siten edesauttaa taudin diagnoosiin, ennaltaehkäisyyn ja hoitoon liittyvien sovellutusten kehittämistä sekä uusien lääkeainekohteiden löytämistä.

Tutkimusryhmän johtaja

Mikko Hiltunen, FT, Professori, kudos- ja solubiologia
mikko.hiltunen (at) uef.fi

Tutkimuksen tarkoitus ja tavoitteet

  • Identifioida uusia Alzheimerin taudin patogeneesiin liittyviä geneettisiä riskitekijöitä laajoista Alzheimerin tautipotilasaineistoista
  • Tuottaa uutta tietoa Alzheimerin taudin riskigeenimuutosten tautimekanismeista sekä tätä kautta   tarjota uusia ennakoivia biomarkkereita sekä lääkeainekohteita Alzheimerin tautiin.

Tutkimuksen merkitys

Tutkimuksesta saadut tulokset voivat johtaa uusien yksilöllistetyn lääketieteen sovellutuksiin sekä tehostaa Alzheimerin taudin etenemisen ennakointia. Tämä on ensinarvoisen tärkeää, sillä Alzheimerin tautiin  sairastuvien henkilöiden entistä aikaisempi tunnistaminen on välttämätöntä tehokkaamman hoitovasteen saavuttamiseksi. Lisäksi on oletettavaa, että yksilötason riskigeeniprofiili määrittää entistä enemmän tulevaisuudessa millaista hoitoa kukin potilas saa.

Rahoittajat

Suomen Akatemia, Sigrid Juselius säätiö, FP7/H2020-hankerahoitus, Kuopion yliopistollinen sairaala (VTR), Itä-Suomen yliopiston molekyylilääketieteen tohtoriohjelma

Yhteistyötahot

Rudolph E. Tanzi (MGH/Harvard Medical School, USA), Jean-Charles Lambert (ISERM, Ranska), Henrik Zetterberg (Göteborgin yliopisto, Ruotsi), Ian Pike (Proteome Science Ltd., Iso-Britannia), Juha Rinne (Turun yliopisto), Annakaisa Haapasalo (UEF), Asla Pitkänen (UEF), Jussi Pihlajamäki (UEF), Heikki Tanila (UEF), Ville Leinonen (UEF), Hilkka Soininen (UEF).  

Tutkimusryhmä

Teemu Natunen, Kaisa Paldius, Timo Sarajärvi, Mari Takalo, Mikael Marttinen, Sami Gabbouj, Petra Mäkinen

Julkaisut