Mitokondriobiologian tutkimusryhmä

Mitokondriobiologian ryhmämme tutkii mitokondrio-DNA:n (mtDNA) ylläpitomekanismeja, kuten replikaatiota ja korjausta sekä näiden muuntelua eri nisäkäskudoksissa. Keskeisiä tutkimusaiheita ovat eräiden uusien mtDNA:n ylläpitoon tarvittavien proteiinien toiminta kuin myös mtDNA:n vauriovasteet sekä suojautumismekanismit happiradikaalialtistusta ja säteilyä vastaan. Kahden ryhmänjohtajan lisäksi ryhmään kuuluu kolme väitöskirjatyöntekijää sekä vaihteleva määrä gradulaisia.

Lisätietoja englanninkielisiltä sivuilta: http://www.uef.fi/en/mitochondrial-biology.