Studying LYY related themes at UEF

University of Eastern Finland offers plenty of education on issues related to natural resources, environment, society and their mutual relations. These themes are strongly present in different curriculums in all the UEF's faculties.

For Finnish students interested in studying these themes in an interdisciplinary way we can recommend the minor called 'multidisciplinary environmental studies' (monitieteiset ympäristöopinnot, www.uef.fi/monitieteiset). Below you can find information about this option (in Finnish). 

 

Monitieteiset ympäristöopinnot

 

Monitieteiset ympäristöopinnot on opintokokonaisuus, joka muodostaa laaja-alaisen ja yleissivistävän johdatuksen ympäristötieteisiin. Opinnot soveltuvat kaikkien pääaineiden opiskelijoille. Opintokokonaisuuden tavoitteena on tarkastella ympäristöongelmia ja ympäristönsuojelua monitieteisestä näkökulmasta ihmisen ja luonnon vuorovaikutusprosessina. Opinnot kehittävät valmiuksia ymmärtää ja käsitellä maailmanlaajuisia ja paikallisia ympäristöongelmia, niiden syitä ja seurauksia. Eri tieteenalojen tarjoamat näkökulmat muodostavat kokonaisuuden, jossa etsitään ratkaisuvaihtoehtoja ja toimintatapoja hyvän ympäristön saavuttamiseksi.

 

Tarjolla on kaksi opintokokonaisuutta: monitieteisten ympäristöopintojen perusopinnot (25 op) ja aineopinnot (25 op + 35 op).
 

Lisätietoja: www.uef.fi/monitieteiset

 

Yhteystiedot:

Opintokokonaisuuden johtaja: professori Tapio Määttä (tapio.maatta(at)uef.fi)

Opintokokonaisuuden koordinaattori: yliopistonlehtori Outi Ratamäki (outi.ratamaki(at)uef.fi)

Yksittäisten kurssien sisältöihin tai suoritustapoihin liittyvissä kysymyksissä voit olla yhteydessä suoraan kyseisen kurssin vastuuopettajaan. Yhteystiedot löydät weboodissa olevasta kurssikuvauksesta.  

Opetushallinnollisissa kysymyksissä (esim. opintokokonaisuuden koostaminen) voit olla yhteydessä amanuenssi Outi Väyryseen (Historia- ja maantieteiden laitos, outi.vayrynen(at)uef.fi).