Yleislääketieteen erityiskoulutus (YEK)

Opintopalveluiden päällikkö Mervi Silaste
puh. 040 355 2198 (opintoneuvonta)

Opintoamanuenssi Siku Kosonen
puh. 040 722 3278 (opintoneuvonta, opinto-oikeudet, todistukset)

Kyselyt /tiedustelut sähköpostilla yek@uef.fi

 

Yleislääketieteen erityiskoulutusta koskevat OHJEET (31.7.2020 saakka)
(ohje avautuu, kun klikkaa otsikkoa)

Yleislääketieteen erityiskoulutus, Opinto-opas
(voimassa 1.8.2020 alkaen toistaiseksi)

1.1.2019 alkaen opinto-oikeuden saaneilla opinto-oikeus on voimassa kuusi (6) vuotta sen myöntämispäivästä.

 

 

Yleislääketieteen erityiskoulutuksen hakemuslomakkeet:

Hakemuslomake (pdf) (word) Opinto-oikeus kirjataan opiskelijarekisteriin hakemuksen perusteella.
Todistushakemus (pdf) (word) lähetetään, kun kaikki palvelut (2 vuotta) ja teoreettinen koulutus on suoritettu.

Hakemukset lähetetään

* Skannattuna sähköpostin liitteenä osoitteella yek(at)uef.fi, jolloin hakemuksen ja liitteiden tulee olla arkistokelpoisia hyvälaatuisia pdf-tiedostoja, EI valokuvia.  

 

* * * * * *

 

LOKIKIRJA erikoislääkärikoulutuksen ja yleislääketieteen erityiskoulutuksen 9 kk terveyskeskusjaksoa varten

LOMAKKEET terveyskeskuksessa suoritettavaa koulutusta varten

KESKEYTYKSET poissaolojen vaikutukset

 

YEK-koulutuksessa olevien ei tarvitse ilmoittautua läsnäolevaksi opiskelijaksi vuosittain. Ilmoittautuminen muille kuin tutkinto-opiskelijoille merkitään virkailijan toimesta.

 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Terveydenhuollon hallinto ja sosiaaliturvajärjestelmä -koulutus (16 t) järjestetään seuraavan kerran keväällä 2021.  Koulutukseen kuuluu verkkokurssi ja kaksi lähiopetuspäivää.

Verkkokurssi ja lähiopetuspäivät ovat kokonaisuus, joita ei voi tehdä erikseen. Verkkokurssilla on aiheita ja tehtäviä, jotka valmistelevat lähiopetuspäiville. Tehtävät tehdään niille varattuna, etukäteen ilmoitettuna ajanjaksona. Yhtä tehtävää kohden on varattu aikaa 5-6 pv, muina aikoina tehtäväalue on suljettu. Tehtäväalueella vastataan kysymyksiin ja keskustellaan aiheesta muiden kanssa. On tärkeää pysyä aikataulussa, jotta jokaisesta tehtävästä saa merkinnän.

Verkkokurssi alkaa noin seitsemän viikkoa ennen lähipäiviä. Aiheita on yhteensä viisi. Ensimmäinen aihe on alkuesittäytyminen sekä työ-ja toimintakyvyn arviointi. Toisena toimintakykyä edistävä kuntoutus elämänkaaressa. Kolmas aihe on vammaisetuudet selviytymisen tukena. Neljäs on lääkkeiden korvattavuus ja perustoimeentulotuen terveydenhuoltomenot sekä viidentenä maahanmuuttajien terveydenhuolto ja terveydenhuollon ammattihenkilöiden ja palvelujärjestelmän valvonta. Kaikkiin eri aiheisiin liittyy tehtäviä ja keskustelua.

Kun kaikki tehtävät on suoritettu, voi kurssin päätteeksi tulostaa itselleen todistuksen suoritetusta verkkokurssista. 

 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

Koulutettava arvioi 9 kk:n terveyskeskuskoulutusjakson sähköisesti. Jos terveyskeskuskoulutus koostuu useista koulutusjaksoista, jokainen jakso arvioidaan erikseen. Arviointilomakkeen osoite: https://elomake.uef.fi/lomakkeet/12728/lomake.html

 

******************************************************************************************************

Kouluttajaterveyskeskukset (valtakunnallinen luettelo, Excel-tiedosto)

******************************************************************************************************