Uuden opiskelijan materiaali 2020 päivittyy tähän heinäkuun loppuun mennessä.

  • Smart start  -opas, Biolääketieteen koulutusohjelma 
  • Tuutoreiden kirje uusille opiskelijoille
  • Syyskuun 2020 lukujärjestys
  • Ensimmäisen lukuvuoden opinnot aikajärjestyksessä
  • Opinto-opas, Terveystieteiden tiedekunta/Biolääketiede