Lääketieteen lisensiaatin tutkintotodistus


HUOM. Tutkintotodistusten hakemisesta touko-kesäkuussa 2018 on annettu seuraava ohje: http://www.uef.fi/fi/web/laake/perustutkintotodistukset

 

TUTKINNON HAKEMINEN

Perustutkintotodistukset

  1. Kun olet suorittanut kaikki tutkintoon vaadittavat opinnot, tarkista että ne on kirjattu opintosuoritusrekisteriin. Käytä apuna omaa tutkintorakennettasi, joka määräytyy sen mukaan milloin olet saanut opinto-oikeuden lääketieteen opintoihin. Tutkintorakenteet löytyvät omasta opinto-oppaastasi.
  2. Päivitä tarpeen mukaan HOPSisi. Lääketieteessä tämä tarkoittaa linjaopintojen (opintojen aloitus vuonna 2013 tai aiemmin)  sekä valinnaisten opintojen hopseja (http://www.uef.fi/laake/hops). Mikäli suinkin mahdollista, niin tee tämä jo hyvissä ajoin ennen kuin viimeinen tutkintoosi kuuluva suoritus on valmiina. Hyvä ajankohta on kuudennen lukuvuoden syyslukukausi. Näin vältät turhaa viivytystä todistuksen saannissa. Linjaopintojen ohjeet löytyvät osoitteesta: http://www.uef.fi/laake/linjaopinnot.
  3. Linjakoordinaattori hyväksyy opiskelijan HOPSin ja toimittaa sen osastosihteeri Kati Nykäselle. Valinnaisten opintojen suunnitelman hyväksyy opintoasiainpäällikkö (susanna.jarvelin(at)uef.fi).
  4. Kun olet jättänyt HOPSin hyväksyttäväksi niin koordinaattori on sinuun yhteydessä vain mikäli suunnitelma vaatii edelleen muokkausta. Pääsääntöisesti HOPSit kulkevat siis todistusten laatijalle heti niiden hyväksymisen jälkeen suoraan koordinaattorilta.
  5. Täytä tutkintotodistushakemuslomake ja lähetä se opintosihteeri Kati Nykäselle, joka kirjoittaa tutkintotodistuksen. Katin puhelinnumero on 040 355 2303 ja huone 4228/2/Medistudia (s-posti: kati.nykanen(at)uef.fi). Todistushakemukset tulee toimittaa osoitteella: Kati Nykänen, Itä-Suomen yliopisto, Terveystieteiden tiedekunta, hallintopalvelukeskus, PL 1627, 70211 Kuopio. 
  6. Todistuksen toimitusaika on kolme viikkoa siitä päivästä, kun todistushakemus on saapunut todistuksen kirjoittajalle ja kaikki tutkintoon sisältyvät opinnot on kirjattu rekisteriin.


Lääketieteen lisensiaatin tutkinnon tutkintotodistusta haetaan seuraavalla lomakkeella: