Terveyden edistäminen on joukkuepeliä!

Kansanterveystieteen ja kliinisen ravitsemustieteen yksikkö tarjoaa laaja-alaista terveystieteiden tutkinto-opetusta väestön terveyden ja työhyvinvoinnin edistämiseksi.

Terveyden edistämisen tutkinto-ohjelma muodostuu laaja-alaisesta terveyden edistämisen kandidaattiohjelmasta ja suuntautumisen mukaisista maisteriopinnoista. Kandidaattivaiheen opinnot toteutetaan monipuolisilla opetus- ja oppimismenetelmillä, muun muassa verkko-opintoina, mikä mahdollistaa opiskelun myös työn ohella ja etänä.

Terveystieteiden kandidaatin tutkinto (TtK) on laajuudeltaan 180 opintopistettä, mikä tarkoittaa noin 3 vuoden opintoja. Tutkinto sisältää laaja-alaisten terveyden edistämisen opintojen lisäksi suuntautumisvaihtoehdon mukaiset perus- ja aineopinnot sekä niitä tukevia sivuaineopintoja. Kandidaattivaiheen suuntautumisvaihtoehdoista voit valita väestön terveyden edistämisen, ergonomian ja työhyvinvoinnin edistämisen sekä terveysliikunnan.

Terveystieteiden maisterin tutkinto (TtM) on laajuudeltaan 120 opintopistettä, mikä tarkoittaa noin kahden vuoden opintoja kandidaatin tutkinnon jälkeen. Voit valita kolmesta suuntautumisvaihtoehdosta, väestön terveyden ja työhyvinvoinnin edistäminen, englanninkielinen Master of Public Health – maisteriohjelma sekä terveysliikunnan maisteriopinnot liikuntalääketieteen oppiaineessa. Terveystieteiden maisterin tutkinto sisältää mm. suuntautumisvaihtoehdon mukaiset syventävät opinnot sekä niitä tukevia opintoja.

Terveystieteiden maisterin tutkinto ei ole ammattiin valmistavaa koulutusta vaan se antaa valmiudet toimia erilaisissa asiantuntijatehtävissä Suomessa ja kansainvälisesti. Opiskelija voi painottamalla opintojaan suuntautua tutkimus-, opetus- ja asiantuntijatehtäviin tai tähdätä yrittäjyyteen terveys- ja hyvinvointisektorille.

Lue lisää hakemisesta