Lääketieteen syventävien opintojen opinnäytetyö

Ajankohtaista:

Itä-suomen yliopistossa otetaan 1.9.2018 käyttöön pro gradu –tutkielman/syventävien opintojen opinnäytetyön sähköinen tarkastukseen jättäminen.

kts. http://www.uef.fi/fi/web/laake/opinnaytetyo-tarkastus 

Ohjeita ja oljenkorsia:

Kirjaston www-sivuilla on pyritty parantamaan alakohtaisten tiedonlähteiden löytyvyyttä (katso: Tiedonhaku ja tiedonhaun opetus). 

Opinnäytetyötä tai kypsyysnäytettä ei voi korvata aiemmilla opinnoilla

Huomioitavaa

- Yliopiston kielipoliittisen ohjelmaan perustuen lääketieteen koulutusohjelman syventävien opintojen kirjalliseen työhön tulee kaikissa 1.1.2013 lähtien valmistuvissa suomenkielisissä tutkielmissa kuulua myös englanninkielinen tiivistelmä (abstrakti). Ohjeet löytyvät kohdasta Ohjeita ja Oljenkorsia / Ohjeita kirjallisen työn ja tiivistelmien laatimiseen.

- Lääketieteen laitoksen johtajan 27.8.2012 tekemän päätöksen mukaisesti lukuvuoden 2012 -2013 alusta lääketieteen ja hammaslääketieteen koulutusohjelmissa otetaan käyttöön Syventävien opintojen tutkielman ohjaussopimus. Ohjaaja ja ohjattava sopivat kirjallisesti mm. tutkielman valmistumisen tavoiteajasta ja muista opinnäytetyön toteuttamisprosessin vaiheista, esimerkiksi siitä miten usein ohjaaja ja ohjattava tapaavat. Lomakkeella määritellään myös se millä kriteereillä ja miten ohjaussopimus voidaan tarpeen tullen purkaa. Ohjaussopimuslomake löytyy yltä.

- Opinnäyetyöseminaarit (osat 1 ja 2) on pakollinen vuonna 2012 ja sen jälkeen opintonsa aloittaneille, muille valinnainen. Jakson suoritus korvaa harjoitusaineen.

Opinnäyteseminaarin osaamistavoitteet:

  • Opiskelija osaa opintojakson käytyään hakea itsenäisesti tietoa ja tuottaa perustellun tutkimussuunnitelman, osaa tieteellisen tutkimuksen perusteet ja on valmistautunut kirjoittamaan syventävien opintojen opinnäytetyön.

Sisältö:  Syventävien opintojen rakenne, artikkelin lukeminen, tutkimuksen suunnittelu ja tekeminen, tieteellinen kirjoittaminen

 

Opinnäytetöiden (pro gradu -tutkielmat ja lääketieteen syventävät) julkaiseminen

Akateemisen rehtorin päätöksellä opinnäytetyöt julkaistaan 1.1.2012 alkaen aina sähköisesti ja ne ovat luettavissa kirjaston e-julkaisut –sivulla, mikäli opiskelija antaa siihen luvan sähköisen tarkastusprosessin aikana. Mikäli opinnäytteellä ei ole e-julkaisulupaa, se on luettavissa kampuskirjastoissa sähköisessä muodossa (ei lainattavissa) (Akateemisen rehtorin päätös UEF dnro 1671/12.02.01.02/2011).

Huom! Tieteelliset muilla foorumeilla julkaistavat artikkelit toimitetaan aina pelkästään kampuskirjastojen sisäiseen järjestelmään, ei julkiselle puolelle.

Lue lisää opinnäytteiden julkaisemisesta lääketieteen sähköisestä opinto-oppaasta, Kamussa.