Ravitsemuksen ammattilaiseksi?

Ravitsemustieteen koulutusohjelmasta valmistuu monialaisia ravitsemuksen ammattilaisia. Opinnot sisältävät ravitsemus- ja elintarviketieteen lisäksi lääketiedettä, luonnontieteitä ja käyttäytymistieteitä.

Kaikki opiskelijat suorittavat yhteisen terveystieteiden kandidaatin tutkinnon (TtK), mikä on laajuudeltaan 180 opintopistettä ja vastaa noin kolmen vuoden opintoja. 

Terveystieteiden maisterin tutkinto (TtM) on laajuudeltaan 120 opintopistettä, mikä tarkoittaa noin kahden vuoden opintoja. Maisterin tutkinnosta noin puolet on kaikille opiskelijoille yhteisiä, muut opinnot voi oman mielenkiinnon mukaan suunnata esimerkiksi ravitsemusterapia-, liikunta- ja urheiluravitsemuksen tai elintarviketeollisuuteen valmentaviin opintokokonaisuuksiin.

Ravitsemustieteen opinnot antavat valmiudet monenlaisiin työtehtäviin muun muassa terveydenhuollossa, elintarvike- ja lääketeollisuudessa, tutkimuksen ja opetuksen parissa, ruokapalvelualalla, potilasyhdistyksissä, urheiluseuroissa ja yrittäjinä. Ravitsemusterapiaopinnot perehdyttävät ravitsemuksen rooliin sairauksien ehkäisyssä ja hoidossa. Nämä laillistetun ravitsemusterapeutin pätevyyteen oikeuttavat opinnot voi Suomessa suorittaa vain Itä-Suomen yliopistossa.

Jatkotutkintona voi suorittaa tohtorin tutkinnon ravitsemustieteen tai kliinisen ravitsemustieteen pääaineissa.  

Lisätietoja opintojen rakenteesta löytyy näiden sivujen kandi- ja maisteriopinnot -kohdista sekä ravitsemustieteen opinto-oppaasta. Opiskelu on päätoimista ja vaatii läsnäoloa Kuopiossa.

Ravitsemustieteen kandidaatin tutkintoon kuuluvia pakollisia opintojaksoja voi suorittaa jo ennen päätoimista opiskelua Itä-Suomen Avoimen yliopiston kautta, jolloin ne voi sisällyttää mahdollisiin myöhempiin kandiopntoihin. Nämä opintojaksot on merkitty 2018 aloittaneiden kandiopintosuunnitelmaan keltaisella pohjalla. Lisätietoja näistä jaksoista voi kysyä Avoimesta yliopistosta.

Ravitsemusterapeuttiopintoja viimeistelevä Karin Khanji on kirjoittanut blogissaan ravitsemustieteen opiskelusta Kuopiossa. Blogista löytyy linkkejä myös kirjoituksiin opiskelijoiden kokemuksista kansainvälisessä vaihdossa ja ravitsemustieteen opiskelukokemuksiin ulkomailla.

Lisätietoja hakemisesta Itä-Suomen yliopistoon

Lisätietoja ravitsemustieteen valintakokeista