Opinnäytetyön sähköinen tarkastus

Ylemmän korkeakoulututkinnon opinnäytetyön arviointilomake: TTDK_Opinnaytetyon_arviointilomake.pdf
(Huom. lomake saattaa aueta oletusselaimessa, suosittelemme kuitenkin täyttämään sen Adobe Readerissa - Ohje)

Tarkastaja lähettää arviointilomakkeensa saamansa ohjeen mukaisesti virkailijalle.

Lääketieteen syventävin opintojen opinnäytteen arviointilomakkeet toimitetaan osoitteeseen: LLopinnayte@uef.fi
(virkailijat: Päivi Heikura, Birgit Lylander-Sonninen ja Elli Cederberg)

Ohjeet sähköisestä tarkastusprosessista löytyvät henkilökunnalle HEIMOsta:
https://studentuef.sharepoint.com/sites/heimo_fi/palvelut/opinnaytetyon-tarkastusprosessi/Sivut/etusivu.aspx
ja opiskelijalle KAMUsta:
https://kamu.uef.fi/student-book/opinnaytetyon-tarkastus/
https://kamu.uef.fi/en/student-book/thesis-submission-and-evaluation/