Lääketieteen opetuksen kehittämis- ja arviointitoimikunta

Toimimikunnan tehtävät

Itä-Suomen yliopiston tutkintosääntö (40§ Opetustoiminnan johtaminen ja asiantuntijaelimet) sanoo seuraavaa:

"Rehtori vastaa opetuksen ja ohjauksen kehittämisestä ja arvioinnista. Kehittämisen ja arvioinnin tueksi rehtori voi perustaa toimikuntia.

Opetustoimintaa johdetaan yliopistotasolla, tiedekunnissa, laitoksilla sekä muissa opetusta antavissa yksiköissä. Yliopistossa on rehtorin asettama opetus- ja ohjausneuvosto, jonka tehtävänä on valmistella ja seurata erityisesti yliopiston opetukseen liittyviä strategisia linjauksia sekä edistää ja seurata opetuksen, ohjauksen ja oppimisen laatua. Tiedekunnassa ja erillis- ja palvelulaitoksessa voi olla yksi tai useampi dekaanin ja johtajan asettama toimikunta, jonka tehtävänä on valmistella tiedekunnan opetukseen ja ohjaukseen liittyviä asioita. Opetus- ja ohjausneuvostossa ja toimikunnissa tulee olla opiskelijaedustus."

Näiden virallisten toimikuntien lisäksi tiedekuntiin on perustettu koulutusalakohtaisia opetuksen kehittämis- ja arviointitoimikuntia, jotka nimensä mukaisesti kehittävät opetusta ja arvioivat koulutuksen toteutusta esimerkiksi käsittelemällä oppiaineissa, vuosikursseilla ja muutoin kerättyä palautetta. Lääketieteen opetuksen kehittämis- ja arviointitoimikunta mm. keskustelee palautteista, keskustelee ja kommentoi ohjeiden ja sääntöjen valmistelua, ottaa kantaa esille tuotuihin muihin asioihin sekä esittää toimenpiteitä koulutusohjelman kehittämiseksi.


Toimikunnan kokoonpano lukuvuonna 2019-2020:

Varsinainen jäsen Varajäsen
professori Jarmo Jääskeläinen (pj)
yliopistonlehtori Anitta Mahonen (vpj)
henkilökunnan edustajat:
kliininen opettaja Katri Salokangas kliininen opettaja Henna Saari
professori Joonas Sirola kliininen opettaja Jussi Karppi
apulaisprofessori Petteri Nieminen yliopistonlehtori Jyrki Ågren
opetushoitaja Raija Lehto opetushoitaja Anita Koponen
opetushoitaja Anna-Leena Laitinen opetushoitaja Leija Koponen
opetushoitaja Timo Pirskanen opetushoitaja Tarja Koponen
opiskelijajäsenet:
Ville Paappanen Hanna Kolehmainen
Maria Ritvala Sonja Marjakangas
Jenna Laakkonen Jonna Räisänen
Tuulia Tetri Tuomas Haukka
Paavo Taipale Ville Airaksinen
Arttu Kurtelius Jonne Vartiainen
muut jäsenet:
opintoasiainpäällikkö Susanna Järvelin-Pasanen, sihteeri
Lisäksi KuoLOn kopo-sopo -vastaavat sekä hammaslääketieteen koulutussuunnittelija Leena Lampinen osallistuvat kokouksiin
 
Toimikunta kokoontuu 2-3 kertaa lukukauden aikana. Asioita toimikunnan käsiteltäväksi voi toimittaa esim. toimikunnan sihteerin kautta.