Englanninkielinen maisteritutkinto (MPH)

Kansainvälisesti tunnustettuun MPH-maisteriohjelmaamme hyväksytään vuosittain 25-30 uutta opiskelijaa. Kaksivuotinen englanninkielinen maisteriohjelma on laajuudeltaan 120 opintopistettä.  Ohjelma käynnistettiin vuonna 1993, ja vuosien mittaan siitä on valmistunut lukuisa määrä kansanterveystieteen asiantuntijoita eri tehtäviin kaikkiin maanosiin. Monet opiskelijoista ovat jatkaneet tohtorintutkintoon joko meillä UEFissa tai muissa maailman yliopistoissa.

Maisteriohjelma noudattelee kansainvälisiä kansanterveystieteen ylipistokoulutuksen laatukriteereitä (mm. ASPHER).

Englanninkielinen Public Health –maisteriohjelma koostuu yhteisistä opinnoista sekä neljästä eri suuntautumisvaihtoehdosta, joista opiskelija voi valita aiemman taustansa ja kiinnostuksensa mukaan:

  1. Globaalisuus, kulttuuri ja terveys
  2. Epidemiologia
  3. Ravitsemus ja kansanterveys
  4. Terveyden edistäminen hoitotyössä

Master of Public Health – maisteriohjelma