Moniammatillinen johtamiskoulutus 

Ajankohtaista

 • Seuraava ilmoittautuminen on 1.-30.8.2020 WebOodissa, tunniste 4411090.

Johtamiskoulutus 10 op

Koulutuksen tavoitteena on antaa vaadittava teoreettinen taustatieto, jota tarvitaan lähijohtajan tehtävissä lääketieteen aloilla. Opintojen sisältöteemat on suunniteltu yhteistyössä viiden lääketieteen opetusta antavan yksikön kanssa.  Johtamiskoulutus (10 op) on pakollinen 1.8.2009 ja sen jälkeen erikoistumisopinto-oikeuden saaneilla erikoistuvilla lääkäreillä (tiedekuntaneuvoston päätös 25.5.2009).   Koulutukseen voivat osallistua myös muut terveydenhuollon ammattilaiset.

Opinnot muodostuvat kahdeksasta (8) lähiopetuspäivästä sekä niihin liittyvistä jälkitehtävistä. Koulutus toistuu vuosittain ydinopetusteemoiltaan pääsääntöisesti samansisältöisenä.

Lukuvuosi 2020-21

 • ti 15.9.2020 Ihmisten johtaminen asiantuntijaorganisaatiossa
 • lokakuu avoin
 • ke 18.11.2020 Työelämä ja laki
 • ke  16.12.2020 Terveydenhuoltojärjestelmä
 • tammikuu avoin
 • ke 24.2.2021 Johtamisen merkitys potilasturvallisuudessa
 • maaliskuu avoin
 • ke 21.4.2021 Lean-ajattelu ja prosessien johtaminen terveydenhuollossa
 

Luentopäivät alkavat klo 9 ja päättyvät klo 15.30.

Oppimisympäristönä (materiaalin ja tehtävien jakaminen sekä palautus) käytetään Moodlea, www.moodle.uef.fi.

Johtamisopinnot ovat osa teoreettista koulutusta, joten aiempi hallinnon koulutus kaksikymmentä (20) tuntia poistuu erikoislääkärikoulutuksen vaatimuksista.

Erikoistuvat, joiden koulutukseen sisältyy vain kaksikymmentä (20) tuntia hallinnon koulutusta (opinto-oikeus myönnetty ennen 1.8.2009) voivat käyttää yllämainittuja lähiopetuspäiviä hallinnon koulutukseen ( yksi lähiopetuspäivä = seitsemän (7) tuntia). Hallinnon tunteja varten ei tarvitse erikseen ilmoittautua.

Lähijohtajapätevyyskoulutus

Erikoistuvat lääkärit ja hammaslääkärit sekä johtamiskoulutuksen (10 op) suorittaneet voivat hakeutua lähijohtajapätevyyteen (30 op) johtavaan koulutukseen. Koulutus rakentuu lukuvuonna 2018-19 seuraavasti:

 • Johtamisen perusteet (10 op)
 • Syventävät johtamisopinnot (6 op, Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulu), kuvaus:
  • Johtaminen ja vuorovaikutus 30.10.2019
  • Strateginen johtaminen 25.-26.11.2019
  • Talouden johtaminen 7.-8.1.2020
  • Työsuhteen juridiikka 10.-11.2.2020
 • Kehittymistehtävät (5-10 op), kuvaus
 • Muut opinnot (4 op), ohjeistus

Katso koulutuksen tarkempi rakenne tästä.  Hakuajasta ilmoitetaan tämän sivun ajankohtaista-osiossa.

Lähijohtajapätevyystodistusta haetaan vapaamuotoisella esityksellä, jonka liitteeksi tulee kaikkien suoritusten todistukset tai muu kirjallinen selvitys. Hakemus lähetetään: amanuenssi Arja Afflekt, Itä-Suomen yliopisto, Kuopion kampus, terveystieteden tiedekunta, PL 1627, 70211 Kuopio. Huom. Ei sähköpostilla. Hakemuksen liitteitä ei palauteta.

Hallinnointi ja neuvonta:

 • Opintosihteeri Heidi Korhonen, p. 040 355 2641, heidi.korhonen@uef.fi

Koulutuksen vastuuhenkilö:

 • Professori Jukka Pelkonen, p. 050 338 4736, jukka.pelkonen(at)uef.fi

Erikoislääkärikoulutuksen yhteyshenkilö:

 • Opintohallinnon päällikkö Mervi Silaste, p. 040 355 2198, mervi.silaste(at)uef.fi