HUOM!
Hakemukset sähköpostitse: erikoislaakarikoulutus@uef.fi - kaikki materiaali PDF-muodossa, ei valokuvana. Todistusten toimitusajoissa on viivettä.

***************************************************************************************************************

 

Lomakkeet

Hakemuslomake 9 kk terveyskeskuskoulutuksen hyväksymistä varten

- varmista, että hakemuksen mukana on myös kaikki vaaditut liitteet, puutteellisia hakemuksia ei käsitellä!

Hakemuslomake erikoislääkärikoulutuksen todistusta varten
- varmista, että hakemuksen mukana on myös kaikki vaaditut liitteet, puutteellisia hakemuksia ei käsitellä!

Hakemuslomake YLEISLÄÄKETIETEEN erikoislääkärikoulutuksen todistusta varten
- varmista, että hakemuksen mukana on myös kaikki vaaditut liitteet, puutteellisia hakemuksia ei käsitellä!

Kaikkien todistushakemusten liitteeksi

- palkkatoimiston laatimat työ-/palvelutodistukset, joista on käytävä ilmi kaikki poissaolot (palkalliset ja palkattomat) tai maininta jos mitään poissaoloja ei ole ollut. Viikkotuntimäärän oltava VÄHINTÄÄN 50 % kokonaistyöajasta tullakseen hyväksytyksi

- teoreettisen koulutuksen todistukset

- MOJO-todistus (tai tuloste WebOodista)

- erikoislääkärikuulustelun hyväksymisilmoitus (tai tuloste WebOodista).

LOKIKIRJA hakemuksen liitteeksi (jos on ollut käytettävissä)

Puutteellisia hakemuksia ei käsitellä.

Hakija täyttää lomakkeen palvelupaikkojen ja -ajanjaksojen osalta, tiedekunta merkitsee hyväksyttävät palveluajat.

Erikoislääkäritotodistuksen toimitusaika on noin 3 viikkoa (edellytyksellä, että kaikki tarvittavat todistukset ovat liitteenä).

Hakemukset käsitellään saapumisjärjestyksessä. Kesälomakautena todistusten toimitusajoissa on viivettä.

 

HUOM! Yleislääketieteen, terveydenhuollon, geriatrian ja työterveyshuollon erikoistumisohjelmien asioita käsittelee opintoamanuenssi Siku Kosonen, siku.kosonen@uef.fi, puh. 040 722 3278. Hänelle toimitetaan em. erikoistumisohjelmien todistushakemukset.