Lisäkoulutusohjelmat

Lisäkoulutusjärjestelmän tavoitteena on turvata terveyspalvelujärjestelmän (työnantajan) tarpeista lähtevän erikoisalan erityisosaaminen. Joillakin erikoisaloilla tarpeet kohdistuvat vain yliopistosairaaloihin ja joillakin erikoisaloilla on kyse laajemmasta kuin yliopistosairaalan tarvitsemasta erityisosaamisesta.

Tiedekuntien lisäkoulutusohjelmat eroavat Suomen Lääkäriliiton erityispätevyyksistä. Tiedekuntien lisäkoulutusjärjestelmän piiriin kuuluu pääsääntöisesti yhden erikoisalan syventävä koulutus ja Suomen Lääkäriliiton erityispätevyysjärjestelmässä toteutetaan monialainen koulutus, joka kokoaa yhteen kyseisen alueen asiantuntijat.

Lisäkoulutus on terveyspalvelujärjestelmän (työnantajan) resurssien varassa toimivaa koulutusta.

Opinto-oikeus on voimassa kuusi vuotta myöntämispäivästä lukien.

Hakeminen ja koulutusohjelmien opas

Hakemuslomake lisäkoulutusohjelmaan

OPAS 1.8.2020 

Koulutusohjelmakuvaukset

OPAS - koulutusohjelmat (31.7.2020)

Vastuuhenkilöt

Lisäkuulusteluohjelman EXAM-tentti

Tenttiin liittyvä info: https://sites.utu.fi/valtakunnallinenkuulustelu/

SÄHKÖPOSTIVIESTI lisäksi lisäkoulutusohjelman vastuuhenkilölle ja kuulustelu@uef.fi yhteystietojen kera ilmoittautumisajan päättymiseen mennessä.

Todistus lisäkoulutusohjelman suorittamisesta

Todistusta haetaan vapaamuotoisella hakemuksella, liitteeksi palvelutodistukset kaikkine poissaolotietoineen, teoreettisen koulutuksen todistukset ja tentinsuoritusilmoitus. Paperit liitteineen toimitetaan spostitse:: erikoislaakarikoulutus@uef.fi tai postitse UEF/TT tdk, Opintoamanuenssi, PL 1627, 70211 Kuopio

Lukuvuosi-ilmoittautuminen

Lisäkoulutusohjelmissa olevat kirjataan läsnäoleviksi viran puolesta koko opiskeluajalle, ei tarvitse erikseen ilmoittautua vuosittain.