Linjaopinnot

Linjaopinnot ovat osa lääketieteen koulutusohjelman tutkintorakennetta vuonna 2013 tai sitä ennen opintonsa aloittaneilla.

Tälle sivulle on koottuna ohjeet ja HOPS-lomakket, jotka koskevat linjaopintoja. Lisätietoa linjaopinnoista Lääketieteen opintoyhteisössä.

  • Kliinis-teoreettinen linja
    koordinaattori opintoasiainpäällikkö Susanna Järvelin-Pasanen
  • Lääketieteen tutkijalinja 
    koordinattori Akatemitutkija Kirsi Rilla 
    • Tutkijalinjan HOPS