Lääketieteen laitos

Lääketieteen laitos on suurin terveystieteiden tiedekunnan laitos. Olemme laaja-alainen opetus- ja tutkimusyksikkö. Taataksemme joustavan toiminnan laitoksemme on jaettu  biolääketieteen, hammaslääketieteen, kansanterveystieteen ja kliinisen ravitsemustieteen sekä kliinisen lääketieteen hallinnollisiin yksiköihin.

Lääketieteen laitos vastaa lääketieteen, hammaslääketieteen, ravitsemustieteen, biolääketieteen sekä terveyden edistämisen (sisältäen terveyden ja työhyvinvoinnin sekä  terveysliikunnan pääaineet) koulutuksesta. Olemme myös aktiivinen kansainvälisen koulutuksen järjestäjä. Vastaamme maisterikoulutuksesta MSc Degree Programme in Public Health sekä  MSc Degree Programme in Biomedicine -ohjelmassa. Lisäksi olemme mukana eri koulutusalojen kansainvälisessä opiskelijavaihdossa.

Tutkimustoimintamme vahvuutena on pitkäaikainen ja kansainvälisesti menestyksellinen perinne keskeisten kroonisten kansansairauksien molekulaarisen taustan selvittämisessä, sekä niiden ehkäisyn ja hoidon kehittämisessä.

Laitoksen ja yksiköiden johto:

TERVEYSTIETEIDEN
TIEDEKUNTA
A.I.Virtanen -instituutti
Farmasian laitos
Hoitotieteen laitos
Lääketieteen laitos
Biolääketiede
Hammaslääketiede
Kansanterveystiede ja
kliininen ravitsemustiede
Kliininen lääketiede
 
UEF:n organisaatiokaavio