Laillistaminen

Lääkärin ammattiin johtaman peruskoulutuksen jälkeen Valvira myöntää hakemuksesta oikeuden harjoittaa lääkärin ammattia laillistettuna ammattihenkilönä.

Hakemus tehdään joko sähköisesti tai kirjallisesti. Kirjallinen hakemus tehdään käyttäen hakemuslomaketta, ja se osoitetaan Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirastolle. Hakemus lähetetään osoitteella: Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto, PL 210, 00281 Helsinki.

Kirjallisen hakemuksen liitteet:

  • jäljennös oppilaitoksen antamasta tutkintotodistuksesta (asianomaisen oppilaitoksen antama jäljennös tai julkisen notaarin oikeaksi todistama jäljennös).
  • virkatodistus tai jäljennös passista tai henkilökortista virallisesti oikeaksi todistettuna

Sähköisen asioinnin hakemusohjeet:

Voit hakea ammattioikeutta sähköisen asioinnin kautta, kun olet suorittanut tutkinnon ja saanut tutkintotodistuksen. Huomaathan, että ammattioikeushakemusta ei voi jättää etukäteen ennen kuin olet valmistunut.

Lisäksi tarvitset:

  1. Suomalaisen henkilötunnuksen
  2. Verkkopankkitunnukset
  3. Sähköpostiosoitteen
  4. Puhelinnumeron

Kun haet sähköisen asioinnin kautta, sinun ei tarvitse toimittaa tutkintotodistusliitettä, sillä palvelu hakee tutkintotietosi Virta-järjestelmästä.  Sinun ei myöskään tarvitse toimittaa virkatodistusta eikä jäljennöstä passista tai henkilökortista.

Valviran päätös on maksullinen. Voimassa olevat maksut löytyvät Valviran sivulta Maksut (valvira.fi). Kun olet hakenut sähköisesti, päätös lähetetään sähköisesti asiointitilillesi, jos olet antanut suostumuksesi sähköiseen tiedoksiantoon. Jos et ole antanut suostumustasi, päätös lähetetään postitse väestötietojärjestelmän mukaiseen osoitteeseesi. Lasku lähetetään erillisenä postilähetyksenä. Päätös annetaan joko suomen- tai ruotsinkielisenä.

Valviran ohjeistus lääketieteen lisensiaatin tutkinnon jälkeisestä laillistamisesta. 

 

Lisätietoa ammatillisesta ja tieteellisestä jatkokoulutuksesta: http://www.uef.fi/fi/web/laake/jatko