Laatutyö

Me lääketieteen laitoksella olemme sitoutuneet Itä-Suomen yliopiston  ja Terveystieteiden tiedekunnan asettamiin tulos- ja kehittämistavoitteisiin. Laatutyömme tavoitteena on antaa perusta toimintamme suunnittelulle ja kehittämiselle. Laitoksellamme toimii ns. laatutiimi, jossa on edustajat kaikista Lääketieteen laitoksen yksiköistä.

Tutustu lääketieteen laitoksen laatukäsikirjaan ja laatutiimiin: