Henkilökohtainen opintosuunnitelma (HOPS)

Lääketieteen koulutusohjelma koostuu pääosin pakollisista opinnoista, joiden suoritusjärjestys ja -ajankohta on määritelty tutkintorakenteessa. Opetus etenee lukujärjestyksissä esitetyn aikataulun mukaisesti. Jos opiskelijan opinnot eivät syytä tai toisesta etene opetussuunnitelman (=lukujärjestys) mukaisesti, opiskelija tekee kirjallisen rajatun hopsin, muussa tapauksessa sitä ei tarvitse tehdä. Lääketieteen rajattu hops on ohjauksen väline ja konkreettinen suunnitelma, joka perustuu opetussuunnitelmaan.

Lisäksi on huomioitava että, linjaopinnoista (ennen vuotta 2014 aloittaneet) sekä valinnaisten opintojen kokonaisuudesta tulee jokaisen opiskelijan laatia hopsit. Nämä kokonaisuudet hyväksyy linjan koordinaattori (katso: Linjaopinnot) ja valinnaisten opintojen osalta opintoasiainpäällikkö (pirjo.lindstrom-seppa(at)uef.fi). Lisätietoa löytyy tämän sivun lopusta.
 

Syitä, jolloin kirjallisen hopsin (= rajattu hops) tekeminen on tarpeen:

 • muualla suoritettuja hyväksi luettavia lääketieteen opintoja
 • poissaolo tiedossa etukäteen (esim. äitiysloma, vaihto-opiskelu, armeija, suunniteltu sairausloma tms.)
 • poissaolo ei tiedossa etukäteen (esim. pidempiaikainen sairastuminen)
 • muu syy, jonka vuoksi tarvitaan opintojaksojen päällekkäisyyksien kartoittamista (esim. muualla suoritettuja, hyväksi luettavia kliinisiä lääketieteen opintoja; opinnot etenevät hitaasti; paljon puuttuvia suorituksia aikaisemmilta kursseilta).

Ohjaus

Hops -yhteyshenkilöinä toimivat opettajatuutorit ja hops-ohjaajat:

vuosikurssi

oppiainetuutor /
hops-ohjaaja

yhteystiedot

LT1 ja LT2

Kirsi Rilla
Jyrki Ågren

p.02 9445 4255
p. 040 355 3091

Lt 3 Tiina Tirkkonen

Hannele Virnes
p. 050 432 0219, CA, D, 5. krs., h.5052
tiinamaria.tirkkonen(at)uef.fi
p. 044 711 3939, KYS rak. 4, 7. krs.
hannele.virnes(at)uef.fi
Lt 4

Anita Koponen

Anna-Leena Laitinen

(p. 040 865 8194, KYS rak. 3, 3. krs
anita.koponen(at)uef.fi
p.0400 911 718. CA, B, 2. krs., h. 2051
anna-leena.laitinen(at)uef.fi)

Lt 5

Leija Koponen

Anna-Leena Laitinen
 

p. 040 779 1699, KYS, rak. 6, 4. krs.
leija.koponen(at)uef.fi
p.0400 911 718,
CA, B, 2. krs., h. 2051
anna-leena.laitinen(at)uef.fi

Lt 6

Raija Lehto
 

p. 040 843 0161, KYS, rak. 4, 7. krs.
raija.lehto(at)uef.fi

Opintoasiainpäällikkö Pirjo Lindström-Seppä antaa yleistä hops-ohjausta, (p. 040 355 2879, etunimi.sukunimi@uef.fi) Hänelle toimitetaan myös prekliinisen vaiheen, kliinisen linjan, kliinis-teoreettisen linjan sekä valinnaisten opintojen HOPSit.

Opetuskoordinaattoreitten yhteystiedot löytyvät täältä.

Ohjeita ja oljenkorsia

 • rajattu hops lääketieteessä -ohje (kts. uusin opinto-opas s. 72)
 • alustava työsuunnitelma, lomake
 • prekliinisen vaiheen HOPS-lomake
 • uuden tutkintorakenteen HOPS-lomake (1.8.2014 aloittaneille), LT3-LT6
 • linjaopintojen lomakkeet
 • valinnaisten opintojen HOPS-lomake (Katso myös ohje alla.)
 • opintojen korvaavuushakemus (katso: AHOT)
 • ohjeet opetukseen osallistumisesta (kts. uusin opinto-opas s. 70)
 • opintojen porrastusjärjestelmä eli kynnykset
   - klinikkakynnys 2014 aloittaneille
 • Tentit löytyvät WebOodista: Opintojaksot/Opetus > Oppaittain > valitse opinto-opas ja mene oppaan välilehdelle 'Tentit'. Erillinen kliinisen vaiheen tenttikalenteri löytyy viestiryhmistä kategorian 'lääketieteen opiskelijat' alta.
 • tee-se-itse-lukari

Tutkintorakenteet valmistuville aloitusvuoden mukaan

Aiempina vuosina aloittaneiden tutkinnot vuoden 2005 rakenteen pohjalta 1.8.2010 lähtien.

Tutkintorakennekaaviot - opintojaksojen sijoittelu ja laajuus

Valinnaisten opintojen hops

Mikäli opiskelija suorittaa syventävien opintojen kokonaisuuden 20 op:n laajuisena, kuuluu tutkintorakenteeseen vähintään 5 op:n edestä valinnaisia opintoja.

Opiskelija vastaa itse alustavasta opintosuunnitelman laatimisesta. Suunnitelma kirjataan HOPS-lomakkeelle ja toimitetaan hyväksyttäväksi lääketieteen laitoksen opintoasiainpäällikölle hyvissä ajoin ennen tutkintotodistuksen hakua, mielellään 6. vuosikurssin syyslukukaudella (Medistudia h. 4217/2, susanna.jarvelin[at]uef.fi )

Itä-Suomen yliopistossa suoritetut opintojaksot kirjataan opintorekisteriin suoraan yksiköistä ja laitoksilta, samoin esimerkiksi Avoimen yliopiston tai Kesäyliopiston kautta (yliopistotason kurssit) UEFissa suoritetut kurssit kirjataan suoraan Oodi-rekisteriin.

Valinnaiset opinnot kootaan rekisteriin omaksi kokonaisuudekseen tutkintotodistusta valmisteltaessa.

Huom. Vain tutkinnon ulkopuolelle jätetyt ylimääräiset opintojaksot ovat käytettävissä myöhemmin esim. jatkotutkintoon.

Lisätietoa hopsista: Yliopisto-opiskelijan hops. Ohjaajan opas. Ansela, M., Haapaniemi, T. & Pirttimäki, S. 2005. Oppimiskeskus, Kuopion yliopisto (pdf-versio).