Amanuenssuurit

Yleistä

Amanuenssi on lääketieteen lisensiaatin tutkintoon kuuluvaa pakollista harjoittelua suorittava ja/tai kliinisten kurssien aikana sairaalassa harjoittelijana toimiva opiskelija. Hän on samanaikaisesti harjoittelija, sairaalan työntekijä sekä opiskelija, joka on saamassa käytännön opetusta ja harjoitusta kurssiaikana opitun teoriatiedon soveltamisessa. Tavoitteena on, että amanuenssiaikana opitaan lisää lääkärin ammattiin kuuluvia käytännön taitoja ja valmiuksia.

Amanuenssuurit hallinnoidaan Moodlen kautta ja siellä on löydettävissä:

  • amanuenssuureihin liittyvät ohjeet
  • harjoitteluohjesääntö
  • amanuenssiharjoitteluun liittyvät yhteystiedot Itä-Suomen yliopistossa ja sairaaloissa
  • säännöt/ohjeet amanuenssuurien hyväksilukemisesta ja korvauskäytänteistä
  • kladilistat
  • amanuenssihakuihin liittyvät lomakkeet, korvaushakemuslomake
  • hakukuulutukset
  • sähköinen palautuslaatikko

Amanuenssiasioista vastaa koulutussuunnittelija Maria Luojus. Amanuenssiasioiden palvelusähköpostiosoite on ama[at]uef.fi. Osoite Moodlessa: kurssin nimi "Amanuenssiharjoittelu"; avain "harjoittelulää".