Seminaari Pieksämäellä 10.6.-11.6.2015—materiaalit

10.6.2015: Huono-osaisuus ja syrjäytyminen: kierteen syyt ja kierteessä eläminen

klo 13.00 Juho Saari: Sosiaalipummi – Kylmän kauden sosiaalipolitiikka
klo 13.30-14.15 Topias Pyykkönen ja Anne Surakka: Itäsuomalainen huono-osaisuus ja pitkäaikaisasiakkuuden rekisteriaineisto
klo 14.15-14.45 Pekka Myrskylän kommenttipuheenvuoro
klo 15.30-16.30 Johanna Kallio: Asiakkaiden, kansalaisten ja hyvinvointivaltion katutason työntekijöiden käsitykset toimeentulotukiasiakkuudesta

klo 16.30-18.30 työryhmät:
1. Huono-osaisten hyvinvointi ja terveys
- Tuomo Laihiala: Sukupuoli leipäjonoissa
- Maria Ohisalo: Huono-osaiset hyvinvoinnin keskellä – leipäjonoissa ja neulanvaihtopisteissä käyvien hyvinvointikokemukset

- Juho Saari: Always look on the dark side of the life – The worst off in the best country in the world
- Erno Säisänen: Köyhän kurja peili – köyhyys Mathias Rosenlundin teoksessa Vaskivuorentie 20
2. Eriarvoisuus & toimintamallit
- Miia Behm: Vapaaehtoisesti työtön? Pitkäaikaistyöttömyys ja köyhyyskulttuuri
- Terhi Halonen: Irtolaiset – huutolaiset – asunnottomat, katsaus asunnottomuuden historiaan
- Helka Raivio: Osallistava työllisyyspolitiikka, osallistavat työmarkkinat – mitä ne ovat?

11.6.2015: Huono-osaisuus ja syrjäytyminen: kierteen katkaiseminen

klo 8.30-9.15 Sakari Kainulainen: Sosiaalisen osallisuuden edistämisen koordinaatiohanke - Sokra
klo 9.15-10.15 Matti Laine: Desistanssiparadigma rikollisuudesta irtautumisessa
klo 10.15-11.15 Pekka Matilainen: Varikko-hanke, kuntouttava päivä- ja työtoimintamalli

Työryhmät:
1. Huono-osaisten hyvinvointi ja terveys
- Kristiina Laitinen: Suonensisäisten huumeiden käyttäjien taloudellinen pärjääminen
- Seppo Soine-Rajanummi: Ruoka, liikunta ja lepo alle 25-vuotiaiden työ- ja opiskeluelämän jääneiden hyvän arjen pontimena
- Liisa Söderlund: Mukana kuvassa – valokuvaus yhteisötaideprojektien metodina
- Anne Surakka: Kyselytutkimus viimesijaisen sosiaaliturvan asiakkuudesta
2. Eriarvoisuus & toimintamallit
- Aija Kettunen: Työllistämistä edistävien toimenpiteiden taloudellinen analyysi – Kannattava työllistäminen -hankkeen tuloksia
- Karita Snellman: Tulevaisuuden alueelliset mallit nuorten palveluissa. Lisätietoja >
- Mari Suonio: Vankien yhteiskuntasuhde ja ymmärrys siitä vankeinhoidon kontekstissa

TYÖPAJA JATKO-OPISKELIJOILLE
12.6. klo 8.30-9.30 Juho Saari: Ajankohtaista tietoa jatko-opiskelijoille
Työpaja
- Pirjo Böös: Varikko-toimintamallin kehittäminen
- Niko Eskelinen: Leipää jonottamassa – ihmiset ja instituutiot suomalaisen ruoka-avun kirjavalla kentällä
- Anu Kinnunen: Suomalaisten miesten parisuhteen muodostamisen vaikeudet ja vastentahtoinen parisuhteettomuus
- Sanna Mäkinen: Matalan kynnyksen ohjauspalvelupisteen kenttätutkimusjaksosta kohti yhteiskunnallisesta marginaalista avautuvaa näkökulmaa nuorten toimijuuden ja elämänkulun rakentumisen reunaehtoihin
- Miisa Törölä: Oikeuspsykiatrian potilaiden sosiaalinen tausta
- Saara Uhlbäck: Suonensisäisten huumeiden käyttäjien tulevaisuus