Huono-osaisuustutkimuksen seminaari Pieksämäellä 9.-10.12.2015

OHJELMA JA AIKATAULU

9.12.2015 Politiikkaa ja tutkimusta huono-osaisuuden notkelmissa

klo 13.00-13.30 Juho Saaren ja Sakari Kainulaisen aloitussanat - UEF ja Sokra
klo 13.30-13.45 Jiri Sironen: EAPN-Fin -köyhyysverkoston esittely
klo 13.45-14.30 Kari Ilmonen: Hallitusohjelma ja sen toimeenpano köyhyyden ja huono-osaisuuden alueella
klo 14.30-15.15 Sakari Kainulainen: Huono-osaisuuden pitkät varjot

klo 15.45-17.45 työryhmät

Työryhmä 1    

Helka Raivio: (Aikuis)sosiaalityö ja aktivointipolitiikka; ihmisoikeudellinen näkökulma
Paula Saikkonen & Minna Kivipelto: Viimesijaisen turvan huono-osaiset sosiaalityön asiakkaina
Reetta Karjalainen: Työelämäosallisuuteen valtaamalla - Etnografinen tutkimus osallisuuden rakentumisesta nuorten Valtaajat-projektissa
Seppo Soine-Rajanummi: Työttömien nuorten kiinnittyminen terveyttä edistäviin aktivointitoimiin

Työryhmä 2

Juho Saari: Sosiaaliturvariippuvuus
Pekka Myrskylä: Huono-osaisuuden notkelmia etsimässä
Topias Pyykkönen & Anne Surakka: Kerran asiakas, aina asiakas? Rekisteritutkimus viimeisijaisen sosiaaliturvan pitkäaikaisasiakkuudesta
Maria Ohisalo, Tuomo Laihiala, Antti Kouvo, Nina Kahma & Juho Saari: Subjective well-being on the Finnish, Greek and Lithuanian capitals' breadlines
klo 18.00-18.30 työryhmien yhteenveto

10.12.2015 Kuinka tutkia vaikeimmin tutkittavia?

klo 9-9.45 Jenni Berlin: Ole ihminen ihmiselle: Tutkimusta romanien, Gypsien ja Travellereiden kanssa
klo 9.45-10.30 Terhi Halonen: Monipaikkainen etnografia - kuuntelemista ja kunnioittavaa kohtaamista huono-osaisuuden kontekstissa
klo 10.30-11.15 Eeva Luhtakallio: Jos Jakis on hetkisen kaunis: Huono-osaisuus, politiikka ja visuaalinen etnografia

klo 12.15-14.15 työryhmät jatkuvat

Työryhmä 1

Erno Säisänen: Köyhyyden kulttuuriset representaatiot
Laura Meriluoto: Pitkäaikainen toimeentuloturvan käyttö - Kannustimien puutetta vai selviytymistä toimintamahdollisuuksien rajoissa
Maria Ohisalo & Tuomo Laihiala: Sosiaalipummit leipäjonossa? Julkisen mielikuvan ja empiirisen tiedon kohtaamattomuus
Heidi Kaartinen & Anna-Maria Isola: Lisääkö aineeton köyhyys ymmärrystä huono-osaisuudesta?
Anu Kinnunen: Mies ilman parisuhdetta – Sosiologinen tutkimus maskuliinisuuksista ja kumppanin kaipuusta

Työryhmä 2

Mikko Niemelä: Strategisen tutkimuksen konsortiohanke: Tackling Inequalities in Time of Austerity
Johanna Kallio: Implementing institutional solidarity: Finnish street-level bureaucrats' views on immigrants' social rights
Miisa Törölä: Oikeuspsykiatristen potilaiden profilointi aikaisempien rikosseuraamus- ja psykiatrisen hoitohistorian perusteella
Ulla Salovaara: Rikostaustaisten naisten oman elämänsä jäsennykset

klo 14.15-14.45 Seminaarin yhteenveto ja päätös

klo 15.00-16.30 Jatko-opiskelijoiden tilaisuus

Juho Saari: Ajankohtaisia asioita
Markku Hänninen: Rahoituksen hakeminen
Piia Puurunen: WELMA-tohtoriohjelma