PIEKSÄMÄEN KESÄSEMINAARIN OHJELMA JA AIKATAULU

Julkaistavat esitykset linkitetty ohjelmaan.

 

12.6.2018 ERIARVOISTUMISEN PYSÄYTTÄMINEN

 

klo 12.00–12.45 Lounas (omakustanteinen)

 

klo 12.45–13.00 Antti Kouvo ja Sakari Kainulainen: Tervetuloa seminaariin

klo 13.00–13.30 Juho Saari: Mitä opin eriarvoisuustyöryhmässä?

klo 13.30–14.15 Li Andersson: Eriarvoistumisen pysäyttämisen politiikkaa – miten sanoista tekoihin?

klo 14.15–14.45 Kahvi

 

klo 14.45–15.15 Kahvi

klo 14.45–15.15 Antti Kouvo: Rakennemuutos, verkostot ja hyvinvointi suomalaisen pikkukaupungin arjessa

klo 15.15–15.45 Maria Ohisalo: Y-säätiön toiminta ja asunnottomuus

klo 16.00–18.00 Työryhmät

 

Työryhmä 1:

Heikki Hiilamo: Debt as a new form of inequality

Sanna Pekkarinen: Sosiaalietuuksien käyttäjien oikeuskäsitykset

Paula Saikkonen: Toimeentulotukiuudistus eduskuntakäsittelyssä ja ennakoimattoman ennakoitavuus

Sanna-Liisa Liikanen: Köyhien lapsiperheiden vanhempien kokema luottamus

Suvi Linnanvirta: Ruoka-avun saajien näkemykset ja kokemukset toimeentulotukiuudistuksesta

Elisabeth Gidengil, Hannu Lahtinen, Jani Erola & Hanna Wass: All in the Family: The Role of Grandparents in the Intergenerational Transmission of Voting Propensity

 

Työryhmä 2:

Terhi Halonen: Asuntoa hakemassa. Etnografinen tutkimus asunnottomien nuorten ja palvelujärjestelmän ammattilaisten kohtaamisista.

Hanna-Mari Heinonen & Markku Laatu: Kela-kunta -yhteistyön toimivuus nuorten toimeentulotukiasiakkuuksissa

Tuija Korpela & Simo Raittila: Tulottomuuden kesto ja siirtymät ensisijaisille etuuksille

Anna-Riitta Lehtinen & Kristiina Aalto: Kohtuullisen minimin viitebudjetit 2018

Pekka Myrskylä: Vuotaako väestörekisterimme ja kuinka paljon?

 

Pieksämäen koulukunnan alatyöryhmät kokoontuvat

 

klo 19.30 Illallinen  

 

13.6.2018 HUONO-OSAISESTA OSALLISEKSI

 

klo 9.30–10.00 Niko Eskelinen: Huono-osaisuus ja elämänkulku

klo 10.00–10.30 Juha Mikkonen: Hallinnonrajat ylittävä terveyden edistäminen: haasteita, mahdollisuuksia ja tulevaisuuden näkymiä

 

klo 10.30–11.30 Työryhmät

 

Työryhmä 1:

Sakari Kainulainen: Erik Allardtin ja Ruut Veenhovenin hyvinvoinnin portaat

Eeva-Maria Grekula: Köyhyys, tunteet ja toimijuus

Elsa Pingoud: Osallisuuden ja toimijuuden vahvistuminen päihdehoidossa

 

Työryhmä 2:

Tuija Seppälä & Henrietta Grönlund: Matalan kynnyksen kohtaamispaikkojen saatavuus ja saavutettavuus Helsingissä

Sanna Talvia: Kehonkuva hyvinvoinnin perustana (KEHUVA) -hanke: kehonkuva ja ruokasuhde haavoittuvassa asemassa olevilla nuorilla

Marina Steffansson: Mix tsempata?

 

klo 11.30–12.30 Lounas (omakustanteinen)

 

klo 12.30–14.00 Työryhmä

Työryhmä:

Päivi Mäntyneva: Milloin kuntouttava työtoiminta tuottaa hyvää elämää?

Anne Määttä: TYP-johtamisjärjestelmä ja palveluintegraation haaste

Ulla Tiililä: Kielentutkimuksesta apua julkisten palvelujen ongelmien hahmottamiseen ja ratkaisemiseen?

Aija Kettunen: Monivaiheinen kehittäminen ja arviointi tukemaan köyhyyden ja huono-osaisuuden vähentämistä

 

klo 14.00–14.30 Minna Kivipelto: Osallistavan sosiaaliturvan esteet ja mahdollisuudet

klo 14.30–14.45 Seminaarin yhteenveto ja hyvää kotimatkaa!